Začíná postupná demolice budovy II. interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Práce neomezí auta, dotknou se však pěších

3. dubna 2019

Ve středu 3. dubna začala postupná demolice staré budovy II. interní kliniky. Práce nijak neomezí automobilový provoz v areálu nemocnice. Dotknou se však tras pro pěší. Chodci nebudou moci využívat chodníky vedoucí kolem staré budovy II. interní kliniky. Jedná se o průchod mezi budovou označenou Y a starou II. interní klinikou s označením G směrem k chirurgickému monobloku. Z opačné strany u budovy F, v níž sídlí alergologie, bude průchod omezen a směřován kolem staveniště od budovy F směrem k jídelně. Pěší mířící od monobloku k Teoretickým ústavům LF UP tak musejí volit cestu kolem budovy D a novostavby II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické. Demoliční práce potrvají do 2. července 2019.

K tématu se v brzké době vrátíme obsáhlejším článkem a archivními dokumenty a fotografiemi.