Zahrada pro psychiatrii i archiv v pevnosti. Ve Fakultní nemocnici Olomouc finišuje letošní stavební sezona

4. prosince 2020

S nadcházející zimou se ke svému konci chýlí letošní stavební sezona. Jejími nejsledovanějšími projekty byly ve Fakultní nemocnici Olomouc dokončení nového ambulantního pavilonu Hemato-onkologické kliniky a také vybudování druhého vjezdu do areálu z Hněvotínské ulice. V největším zdravotnickém zařízení na střední Moravě však zároveň vznikaly také další významné a užitečné stavby, které nyní začínají sloužit svému účelu.

Archiv v sálech Fortu Tafelberg

Nové kapacitní prostory v doposud nevyužívaných interiérech pevnůstky Fort Tafelberg v areálu FN Olomouc získalo do užívání Oddělení centrální spisovny. Stalo se tak díky dokončení investiční akce spočívající v úpravách jižního boku hlavního valu pevnosti. Práce za více než 16,5 milionu korun bez DPH realizovala firma DEV COMPANY a trvaly půl roku.

„V kasematech jižního křídla valu byl zřízen nový sklad centrální spisovny umístěné v sousedním reduitu. Do místností budou osazeny posuvné regály, ve kterých budou skladovány kancelářské šanony s archiváliemi nemocnice. Doplňkovými místnostmi jsou WC, úklidová místnost, kancelář a technická místnost v suterénu. V těchto prostorech byly také rozvedeny nové technické instalace,“ popisuje vedoucí Odboru investic FN Olomouc Ing. František Valíček.

Všechny práce v historicky mimořádně cenném objektu probíhaly podle jeho slov pod bedlivým dohledem památkářů. „Dochované památkově hodnotné prvky byly obnoveny a v chybějících částech doplněny podrobně rozkreslenými novotvary vycházejícími z analogických autentických prvků nalezených na stavbě. Ty byly detailně zdokumentovány. Týká se to například oken v reduitu, vrat v poterně či dveří v kasematech. Chybějící detaily byly doplněny dle jiných odpovídajících analogií. To je třeba příklad tvaru kliky z pevnosti Galgenberg. Musím říct, že obdobně unikátní a zajímavý stavební projekt se v naší nemocnici hned tak opakovat nebude,“ doplňuje s úsměvem Valíček. 

Zahrada a odpočinková zóna psychiatrie

Atraktivní venkovní prostory pro své pacienty i zaměstnance získala Klinika psychiatrie FN Olomouc. U její budovy s označením U vznikla nová uzavřená zahrada. Ta původní byla kompletně revitalizována a rozdělena na zóny - zenovou meditační, užitkovou, odpočinkovou a lesík. Práce za cca 5,5 milionu korun bez DPH provedla během čtyř měsíců společnost EP Rožnov. „Při stavebních úpravách byly rovněž rekonstruovány dva boxy sloužící pro léčbu akutních pacientů. V zahradě nově stojí dva dřevěné altány, skleník a pingpongový stůl. Stávající víceúčelové hřiště dostalo nový polyuretanový povrch a síťové oplocení,“ upřesňuje František Valíček.

Zabezpečené vstupy na operační sály

Ve druhém nadzemním podlaží centrálního monobloku FN Olomouc (modrá budova s označením A) se nacházejí centrální operační sály, jednotky intenzivní péče, ARO a sterilizace. „Do těchto citlivých zdravotnických provozů bylo možno doposud vstupovat z veřejných prostor bez jakékoliv kontroly. Proto zde firma OHL ŽS během dvou měsíců za bezmála 2 miliony korun provedla stavební úpravy, které oba prostory oddělily a docílily tak provozu se systémem kontroly vstupu osob,“ uzavírá vedoucí Odboru investic Fakultní nemocnice Olomouc.