Zaměstnanci Porodnicko-gynekoligické kliniky dorazili ke skupinovému odběru ve speciálních tričkách

29. ledna 2020

Chvályhodným a prospěšným způsobem se rozhodla Porodnicko-gynekologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc uzavřít připomínky 120. výročí vzniku svého pracoviště, které připadalo na loňský rok. Patnáct jejích zaměstnanců se rozhodlo dnes darovat na Transfuzním oddělení krev. Sedm z nich přitom nejcennější tekutinu chtělo darovat vůbec poprvé.

„Původně jsme chtěli přijít už v prosinci loňského roku, aby byl skupinový odběr symbolickou tečkou za oslavami jubilea naší kliniky, ale v posledním měsíci loňského roku bylo dárců dostatek. Proto jsme se s kolegy z transfuzního oddělení domluvili na leden, kdy je potřeba krve aktuálnější,“ vysvětluje staniční sestra Oddělení šestinedělí Bc. Radka Vrbová, která skupinový odběr Porodnicko-gynekologické kliniky iniciovala. Na pracovišti, kde na svět pomáhají novému životu, si dobře uvědomují, že transfuzní přípravky mají v každodenní praxi nezastupitelnou úlohu. Jako perinatologické centrum totiž na klinice pečují o matky se závažnými diagnózami, například s krevními onemocněními nebo poruchami placentace. „Tyto případy vyžadují substituci krevními deriváty. K život ohrožující krevní ztrátě ale může dojít i při porodu po normálně probíhajícím těhotenství. Například minulý týden jsme zachránili život rodičce po komplikovaném porodu mimo jiné díky podání devíti krevních konzerv a dalších krevních derivátů. Po pěti dnech jsme propouštěli zcela zdravou novopečenou maminku,“ připomíná MUDr. Pavel Hejtmánek a dnešní prvodárce jeden ze svých nedávných závažných případů.

Porodnicko-gynekologická klinika je v poslední době již pátým pracovištěm Fakultní nemocnice Olomouc, jehož pracovníci dorazili k odběru krve ve větší skupině. Jako první se k akci odhodlali na Oddělení rehabilitace, následovalo Novorozenecké oddělení, II. chirurgická klinika a Ortopedická klinika. Na konci února je napodobí zaměstnanci samotného Transfuzního oddělení.