Zvažte naléhavost vaší návštěvy, vyzývá Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

9. dubna 2020

Doslova v první linii, jak zní už poněkud otřepaná, ale v tomto případě o to pravdivější fráze, se v těchto dnech ocitli zdravotníci Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc. Část jejich pracoviště se totiž proměnila v izolovanou infekční zónu, kam míří pacienti s podezřením na onemocnění COVID-19 a pacienti s potvrzeným COVID -19.

Přes tento náročný úkol však URGENT musí dále plnit svou primární roli, tedy poskytovat non stop péči všem pacientům, kteří s ohledem na svůj stav potřebují neodkladné ošetření. Zaměstnanci urgentního příjmu FN Olomouc proto vzhledem k současnému stavu prosí všechny, aby opravdu důkladně zvážili, zdali je jejich stav skutečně akutní a lékařská pomoc nezbytná.

„Po prvních dnech epidemie koronaviru, kdy si každý návštěvu zdravotnického zařízení dvakrát rozmyslel, se nyní bohužel situace vrací do 'normálu' v tom smyslu, že k nám přicházejí i lidé v situacích, v nichž by plně stačila domácí léčba, případně by vyšetření mohl provést v rozumném čase jejich spádový lékař. Stále totiž platí to, že by se pacienti měli primárně obracet na svého praktického lékaře. URGENT pak nastupuje až v opravdu mimořádných, život a zdraví ohrožujících situacích," upozorňuje zástupce primáře Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc MUDr. Hynek Fiala, Ph.D.

A vrchní sestra pracoviště Mgr. Michaela Gehrová spolu se svými kolegyněmi a kolegy připojuje apel směrem k veřejnosti: „Máte-li jakýkoliv zdravotní problém, zvažte nejprve jeho závažnost a neodkladnost a v prvé řadě se zkuste zkontaktovat se svým praktickým lékařem. Zdravotníci olomouckého URGENTu vaši prosbu o pomoc samozřejmě nikdy neodmítnou, svým zodpovědným přístupem jim však pomůžete překonat současnou nelehkou situaci, kdy jde o zdraví nás všech,“ zdůrazňuje Michaela Gehrová.

Foto: Zdeněk Hošák