Personální úsek

Hlavním úkolem Personálního úseku je řízení a rozvoj zaměstnanců ve FNOL. Zajišťuje získávání a výběr pracovníků, personální plánování, řízení talentů, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, řízení odměňování, péči o pracovníky, personální správu, plnění ze zákona vyplývajících povinností a všechny další záležitosti, týkající se zaměstnanců a zaměstnaneckých vztahů.

Personální náměstek v  rámci své funkce formuluje a řídí personální politiku organizace, rozhoduje o strategickém plánování oblasti řízení lidských zdrojů ve FNOL.

Pod Personální úsek se řadí Oddělení personálních a mzdových činností a Oddělení profesního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.

Pracovní tým a kontakty:

Personální náměstek:

Mgr. Jaroslav Lhoťan

tel: 588 442 989

Vedoucí Oddělení personálních a mzdových činností:

Pavlína Vymazalová 

tel: 588 444 707

Vedoucí Oddělení profesního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů:

Mgr. Vladimíra Odehnalová

tel: 588 442 483

Hledáte volná místa, absolventské programy, praxe a stáže? Informace najdete na webu kariera.fnol.cz.

 

volná pracovní místa

nabídka práce

práce

Zaměstnání