3xO Olomoucké otorinolaryngologické odpoledne | Strumologie

Základní informace

Téma: Strumologie

  • Termín: 12. října 2022 od 14:30 hod.
  • Místo konání: Teoretické ústavy Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Hněvotínská 3 | Velká posluchárna

Program:

  1. Výhody kontinuální stimulace u výkonu v oblasti rekurentního nervu | T. Zalužanský
  2. Operace štítné žlázy a příštítných tělísek na ORL klinice FNOL | H. Schovánková
  3. Role neuromonitoru u operací štítné žlázy z pohledu klinika | M. Hyravý
  4. Struma permagna s deviací trachey | V. Glumbíková
  5. Péče o horní cesty dýchací, péče o zevní zvukovod | P. Gajdošová

Kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání ČLK podle stavovského předpisu č. 16 a je ohodnocen 3 kredity.Dokumenty

Termín konání

  • Zahájení 12. října | 14:30
  • Ukončení 12. října | 16:30

Místo konání

  • Teoretické ústavy Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Hněvotínská 3 | Velká posluchárna

Pořadatel

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Olomouc a LF UP v Olomouci