Hojení ran v kostce 2023

Základní informace

Odborná konference se zaměřením na děti všech věkových kategorií

Termín a místo konání:

 • 9. června 2023

 • Konferenční sály II. interní kliniky gastroenterologické a geriatrické

 

Témata konference:

 • Onkologické rány u dětí všech věkových kategorií
 • Spinální problematika a poškození kůže u dětí všech věkových kategorií
 • Kazuistiky z praxe

 

Odborný garant:

 • Ing. Andrea Drobiličová, náměstkyně nelékařských oborů FN Olomouc, proděkanka pro praktickou výuku, FZV UPOL
 • prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., EPUAP a ČSLR, proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie Lékařské fakulty Masarykova univerzita v Brně, přednostka katedry – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Masarykova univerzita v Brně
 • Mgr. Lenka Šeflová, ČSLR, vrchní sestra II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc


Pořadatelé:

 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
 • Česká společnost pro léčbu ran
 • Česká asociace sester – neonatologická sekce, pediatrická sekce


Dokumenty

Termín konání

 • Zahájení 9.6.2023 | 08:00
 • Ukončení 9.6.2023 | 15:00

Místo konání

 • II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická