Konference PEG 2022

Základní informace

Letošní ročník Konference PEG na téma:
INDIKACE A PÉČE O PERKUTÁNNÍ ENDOSKOPICKOU GASTROSTOMII (PEG) A JEJUNOSTOMII (PEJ) U DĚTÍ A NOVOROZENCŮ – MEZIOBOROVÝ PŘÍSTUP se uskuteční v prostorách konferenčních sálů II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc.

Termín konání: 20. října 2022 od 14.00 do 19.00

Odborný garant: doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., přednosta II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické LF UP v Olomouci a FN Olomouc

 

Konference proběhne prezenční formou.
Bez účastnického poplatku.Dokumenty

Zaregistrovat se

Termín konání

  • Zahájení 20.10.2022 | 14:00
  • Ukončení 20.10.2022 | 19:00

Místo konání

  • Přednáškové sály v budově II. interní kliniky FN Olomouc

Pořadatel

II. Interní klinika - gastroenterologická a geriatrická FN Olomouc