Neurorehabilitační odpoledne

Základní informace

Centrum rehabilitace Neurologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc si dovoluje pozvat Vás na tradiční

Neurorehabilitační odpoledne,

které se bude konat dne 18. 9. 2019 v 14:00 hodin v posluchárně Neurologické kliniky LF UP a FNOL ve Fakultní nemocnici Olomouc, v přízemí budovy M.

ODBORNÝ PROGRAM:

  • Spasticita: periferní a centrální mechanismy a možnosti jejich ovlivnění, Petr Kaňovský, Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
  • Možnosti škálování pacientů se spastickou parézou, Martina Kövári, Klinika rehabilitace 2. LF UK a FN Motol, Praha
  • Možnosti rehabilitace v léčbě spastické parézy (přednáška v rámci habilitačního řízení), Petr Konečný, Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
  • Myorelaxants in the treatment of spastic paresis, Józef Opara, Jarosław Szczygieł, Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice, Poland
  • Round table: všeobecná diskuze, přednášející a účastníci semináře
  • Raut


Dokumenty

Termín konání

  • Zahájení 18. září | 14:00
  • Ukončení 18. září | 16:30

Místo konání

  • Neurologická klinika FN Olomouc

Pořadatel

Centrum rehabilitace Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc