Neurorehabilitační odpoledne

Základní informace

Robotická neurorehabilitace

doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA
Ústav fyzioterapie FZV UP a Centrum léčebné rehabilitace, Nemocnice ProstějovDokumenty

Termín konání

  • Zahájení 22.11.2023 | 14:00
  • Ukončení 22.11.2023 | 16:00

Místo konání

  • Posluchárna Neurologické kliniky LF UP a FN, I. P. Pavlova 6 (mezzanin přízemí)

Pořadatel

Neurologická klinika LF UP a FN v Olomouci