Přednáškové odpoledne postgraduálních studentů Neurologické kliniky LF UP a FN v Olomouci

Základní informace

Program

 • Změna konektivity klidových sítí po kurzu rozvoje hudební kreativity „Slyšet jinak“
  MUDr. Anna Arkhipova, BFA
 • Microglia and neurodegeneration
  Sarah Cook, MSc.
 • Biologické markery v likvoru u roztroušené sklerózy
  MUDr. Mária Czakóová
 • Ischemická cévní mozková příhoda u mladých pacientů: epidemiologie, rizikové faktory a klinické výsledky
  MUDr. Petra Divišová
 • Familial Alzheimer’s disease APP mutations undermines axonal transport machinery (online)
  Monica Feole, MSc.
 • Vliv sociálně epidemiologických ukazatelů na vznik ischemické cévní mozkové příhody
  MUDr. David Franc
 • Využití Trail Walking Testu v predikci mírné kognitivní poruchy u starších jedinců
  Mgr. Iva Hereitová
 • Human-specific levels of endoplasmic reticulum stress markers in the pathological progression of Lewy body disease – a postmortem study
  MUDr. Dominik Hraboš
 • Analýza pohybu u pacientů s periferní parézou v obraze povrchové elektromyografie
  Ing. Monika Jasenská
 • Poznatky ohledně efektivity intervenční rehabilitace u pacientů s frozen shoulder
  MUDr. Martin Jochec
 • Likvorové markery u amyotrofické laterální sklerózy a roztroušené sklerózy
  RNDr. Kateřina Klíčová
 • Morfologické koreláty atypických parkinsonských syndrómov
  Mgr. Dorota Koníčková
 • Prognostické markery u RS
  MUDr. Martina Miklušová
 • Vyšetření senzomotorického deficitu u pacientů po CMP
  MUDr. Nicole Musilová
 • Biomarkery u RS
  MUDr. Kruznev Singh Nijhar
 • Využití retinální oxymetrie u hemodynamicky významné karotické stenózy
  MUDr. Petr Polidar
 • Non-melanocytic skin lesions in patient‘s with Parkinson disease (online)
  MUDr. Marta Powell
 • Epidemiologie a genetika RS
  MUDr. Mgr. Matouš Rous
 • Testy ALBA a POBAV v časné detekci kognitivního deficitu
  Mgr. Kateřina Stolaríková
 • Role astrocytů v neuroinflamaci a neurodegeneraci
  Mgr. Hedvika Šlanhofová
 • Korelace MRI a sonografických nálezů v rámci ischemických lézí CNS u novorozenců v perinatálním údobí
  MUDr. Eva Štěpánová
 • Kognitivní postižení u RS
  MUDr. Dalibor Zimek


Dokumenty

Termín konání

 • Zahájení 14. prosince | 16:00
 • Ukončení 14. prosince | 20:00

Místo konání

 • Jazz TIbet Club

Pořadatel

Neurologická klinika LF UP a FN v Olomouci