Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci | Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FNOL a LF UP v Olomouci

Základní informace

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FNOL a LF UP v Olomouci
Koordinátor: doc. MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.

 • Význam detekce hladiny neopterinu a IL-6 ve slině u pacientů s orálním a orofaryngeálním karcinomem
  Šašková L.
 • Invazivní čelo a nové histopatologické markery u spinocelulárních karcinomů dutiny ústní
  Kopecká K.
 • Prognostické factory karcinomů dutiny ústní
  Herman M.  
 • Má typ kostní invaze orálního karcinomu vliv na přežití pacientů?
  Mozoľa M.

Přednáškový večer se bude konat na Teoretických ústavech LF UP v Olomouci, Hněvotínská 3. (malá pravá posluchárna).

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
vědecký sekretář Spolku lékařů 

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
předseda Spolku lékařůDokumenty

Termín konání

 • Zahájení 3.4.2024 | 16:00
 • Ukončení 23.3.2024 | 18:00

Místo konání

 • Teoretické ústavy LF UP v Olomouci (malá pravá posluchárna)