Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci | Traumatologická klinika

Základní informace

Traumatologická klinika LF UP a FN Olomouc
Koordinátor: doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph. D.

Zlomeniny patní kosti

 • Patofyziologie a diagnostika poranění patní kosti - co od léčby očekáváme
  R. Vinter
 • Dlahová osteosyntéza zlomenin patní kosti
  I. Dospěl
 • Ošetření zlomenin patní kosti hřebem
  M. Pompach
 • CT a klinické hodnocení výsledků operační léčby patní kosti
  M. Peml
 • Léčba poúrazových degenerativních změn v subtalárním kloubu
  M. Knápek, P. Špiroch

Přednáškový večer se bude konat na Teoretických ústavech LF UP v Olomouci, Hněvotínská 3 (malá pravá posluchárna).

Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
Vědecký sekretář Spolku lékařů 

Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
Předseda Spolku lékařůDokumenty

Termín konání

 • Zahájení 22.11.2023 | 16:00
 • Ukončení 22.11.2023 | 18:00

Místo konání

 • Teoretické ústavy LF UP v Olomouci (malá pravá posluchárna)