Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci | Trendy současné onkologie

Základní informace

Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc
Koordinátor: Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Trendy současné onkologie

 • Aktuální témata v léčbě urogenitálních malignit
  MUDr. Hana Študentová, Ph.D.
 • Individualizovaná léčba karcinomu pankreatu
  Prof. MUDr. Beatrice Mohelníková-Duchoňová, Ph.D.
 • Moderní léčebné postupy využívané v radioterapii
  Prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.
 • Praktické aspekty imunoterapie a jejich možný mezioborový přesah
  MUDr. Martina Spisarová

Přednáškový večer se bude konat na Teoretických ústavech LF UP v Olomouci, Hněvotínská 3. (malá pravá posluchárna).

Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
Vědecký sekretář Spolku lékařů 

Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
Předseda Spolku lékařů

Termín konání

 • Zahájení 15.2.2023 | 16:00
 • Ukončení 15.2.2023 | 18:00

Místo konání

 • Teoretické ústavy LF UP v Olomouci (malá pravá posluchárna)