Problematika metastatického postižení páteře

Základní informace

Problematika metastatického postižení páteře

  • Z pohledu plicního lékaře | MUDr. Ondřej Fischer; Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UPOL a FN Olomouc
  • Z pohledu neurochirurga | Prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D; Neurochirurgická klinika LF UPOL a FN Olomouc

Doc. MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D., MBA 
koordinátor seminářů

prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.
přednosta neurochirurgické kliniky LF UP a FNOL

Semináře se konají každou první středu v měsíci, v 14:00 hod, v seminární místnosti neurochirurgické kliniky LF UP a FN Olomouc; budova M3 – I.P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc

Termín konání

  • Zahájení 1.6.2022 | 14:00
  • Ukončení 1.6.2022 | 16:00

Místo konání

  • Neurochirurgická klinika FN Olomouc; budova M3

Pořadatel

Neurochirurgická klinika FN Olomouc a LF UP