Prohlídka pavilonu Franze Josefa před zahájením jeho demolice

Základní informace

 

Vážené současné i bývalé kolegyně, vážení současní i bývalí kolegové,

pracujeme usilovně na tom, abychom v letošním roce zahájili výstavbu nového pavilonu B, ve kterém najdou odpovídající zázemí kliniky neurologická, neurochirurgická, ortopedická, traumatologická, radiologická, centrální operační sály, KARIM, sály pro jednodenní operativu a urgentní příjem.

Aby k tomu mohlo dojít, musí se stát ještě řada věcí a jednou z nich je i demolice budovy Franze Josefa, neboť právě na jejím místě má nový pavilon B vyrůst.

Při vědomí toho, že tato budova poskytovala zázemí pro léčení pacientů z Olomouce a širokého okolí úctyhodných 126 let a řada z vás zde strávila nemalou část svého pracovního života, vám chceme umožnit ji ještě jednou navštívit a zavzpomínat na časy v ní strávené.

Zájemcům proto umožníme volnou prohlídku části budovy, jejíž součástí bude projekce současných a archivních fotografií a odpolední program:

  • Středa 25. 1. 2023 | 11.00 – 15.00
    Objekt bude v tomto čase volně přístupný. Ve 14 hodin pak proběhne v prostorách 2.NP u bývalých operačních sálů požehnání kaplanů a církevních hodnostářů.
  • Čtvrtek 26. 1. 2023 | 11.00 – 15.00
    Objekt bude v tomto čase volně přístupný. Ve 14 hodin bude v prostorách 2.NP u bývalých operačních sálů ekonomický náměstek Ing. Tomáš Uvízl hovořit o důvodech demolice a plánované novostavbě.

Máte-li o účast zájem, zaregistrujte se, prosím, zde prostřednictvím červeného tlačítka REGISTROVAT SE, nebo svou účast nahlaste na podatelně v budově ředitelství FN Olomouc (přízemí budovy WA), případně se nahlaste telefonicky na 588 441 111.

Zároveň velmi oceníme archivní fotografie z doby, kdy se v této budově vyšetřovalo, ošetřovalo, léčilo, operovalo a pracovalo. Pokud byste se o ně chtěli podělit, kontaktujte, prosím, Odbor marketingu FN Olomouc (Nikola Pelclová, nikola.pelclova@fnol.cz, tel. 588 442 178).

Těším se na setkání s vámi,
Ing. Tomáš Uvízl
Ekonomický náměstek a zástupce ředitele 

 

Autorem aktuálních fotografií je Jakub Čermák.

Zaregistrovat se

Termín konání

  • Zahájení 25.1.2023 | 11:00
  • Ukončení 26.1.2023 | 15:00

Místo konání

  • Budova B (Franz Josef)