Propedeutický seminář pro mladé lékaře

Základní informace

Organizuje odb. as. MUDr. Andrea Bártková, Ph.D.

Klinické semináře se konají v knihovně Neurologické kliniky LF UP a FN, I. P. Pavlova 6 (III. patro), začátek vždy ve 14.00 hodin; není-li na pozvánce uvedeno jinak.

 Dokumenty

Termín konání

  • Zahájení 3. června | 14:00
  • Ukončení 3. června | 16:00

Místo konání

  • Knihovna Neurologické kliniky LF UP a FN