Propedeutický seminář pro mladé lékaře

Základní informace

Organizují MUDr. David Franc a MUDr. Petra DivišováDokumenty

Termín konání

  • Zahájení 27.9.2023 | 14:00
  • Ukončení 27.9.2023 | 16:00

Místo konání

  • posluchárna Neurologické kliniky LF UP a FN, I. P. Pavlova 6 (mezzanin přízemí)

Pořadatel

Neurologická klinika LF UP a FN v Olomouci