REBOZO KURZ

Základní informace

Praktické využití mexického šátku Reboza  v těhotenství, při porodu a v šestinedělí: nácvik bráničního dýchání, podpora správného držení těla k usnadnění porodu,  relaxační a polohovací techniky s rebozem  v těhotenství a při porodu, vyvázaní břicha šátkem po porodu.

Podrobné informace ZDE.

Kurz je určen pro páry.

Informace k platbě:

  • Výše úhrady za kurz Rebozo činí 950 Kč za pár.
  • Platbu je nutné uhradit předem (maximálně týden před akcí) na bankovní účet FNOL, číslo účtu 36334811, kód banky 0710, variabilní symbol 0862.
  • Do poznámky pro příjemce uvést příjmení a jméno účastníka školení.
  • Před zahájením školení předložit lektorce kurzu doklad o úhradě (výpis z účtu).
  • Účastníkům kurzu je možné na vyžádání zaslat daňový doklad (kontaktujte emailem Bc. Andreu Schwarzovou, andrea.schwarzova@fnol.cz).
Zaregistrovat se

Termín konání

  • Zahájení 27.8.2024 | 16:00
  • Ukončení 27.8.2024 | 18:00

Místo konání

  • Knihovna Porodnicko-gynekologické kliniky FN Olomouc

Pořadatel

Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc