Seminář Neurologické kliniky LF UP a FN v Olomouci

Základní informace

 • Neinvazivní plicní ventilace v neurologii
  Přínos pneumologie pro diagnostiku a paliativní léčbu MND
  MUDr. Samuel Genzor, Ph.D., Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc
 • Nervosvalová onemocnění a porucha dýchání
  MUDr. Simona Dostálová, Ph.D., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

 

 • Klinické semináře se konají v posluchárně Neurologické kliniky LF UP a FN, I. P. Pavlova 6 (mezzanin přízemí), začátek vždy ve 14.00 hodin; není-li na pozvánce uvedeno jinak.
 • Pravidelné radiologické vizity se konají každou středu ve 13.30 hodin v knihovně Neurologické kliniky (III. patro), možnost konzultace vlastních nálezů formou digitálních nebo klasických snímků. V případě zájmu kontaktujte, prosím, organizátory seminářů na uvedených číslech nebo e-mailu.
 • Pravidelné EEG a epileptologické semináře se konají každý čtvrtek ve 14.30 hodin v knihovně Neurologické kliniky (III. patro), po předchozí domluvě možnost konzultace vlastních EEG nálezů. 


Dokumenty

Termín konání

 • Zahájení 22. března | 14:00
 • Ukončení 22. března | 16:00

Místo konání

 • Posluchárna Neurologické kliniky LF UP a FN, I. P. Pavlova 6 (mezzanin přízemí)

Pořadatel

Neurologická klinika LF UP a FN v Olomouci