Seminář Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc

Základní informace

 • MR malé pánve ženy, anatomie
  L´. Löwová, L. Veverková, I. Šišola
 • Karcinom děložního čípku
  L. Veverková, L´. Löwová, I. Šišola
 • MR malé pánve ženy
  P. Přidalová, A. Vaněčková

Semináře se konají ve čtvrtek od 14:00 do 16:00 hodin v posluchárně nové budovy Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP Olomouc v druhém nadzemním podlaží, posluchárna č. 2.518, 2.521, Hněvotínská 5, 775 15 Olomouc.

Termín konání

 • Zahájení 21. ledna | 14:00
 • Ukončení 21. ledna | 16:00

Místo konání

 • Teoretické ústavy Lékařské fakulty UP (posluchárna 2.521)