Seminář Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc

Základní informace

 • UZ, CT a MR jater, provedení a anatomie
  J. Machovská, R. Kovář, V. Benýšek
 • Primární maligní nádory jater
  R. Kovář, V. Benýšek
 • Příprava pacienta na ultrazvuk břicha
  B. Šinclová, R. Macharáčková

Semináře se konají ve čtvrtek od 14:00 do 16:00 hodin v posluchárně nové budovy Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP Olomouc v druhém nadzemním podlaží, posluchárna č. 2.518, 2.521, Hněvotínská 5, 775 15 Olomouc.

Termín konání

 • Zahájení 18. února | 14:00
 • Ukončení 18. února | 16:00

Místo konání

 • Teoretické ústavy Lékařské fakulty UP (posluchárna 2.521)