Seminář Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc

Základní informace

 • Léze CNS imitující tumory
  Z. Sedláčková
 • MR mozku, jednotlivé sekvence
  J. Čivrný, S. Buřval, E. Čecháková, Z. Sedláčková
 • Artefakty při MR mozku
  K. Bednaříková, R. Pluskal

Semináře se konají ve čtvrtek od 14:00 do 16:00 hodin v posluchárně nové budovy Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP Olomouc v druhém nadzemním podlaží, posluchárna č. 2.518, 2.521, Hněvotínská 5, 775 15 Olomouc.

Termín konání

 • Zahájení 18. března | 14:00
 • Ukončení 18. března | 16:00

Místo konání

 • Teoretické ústavy Lékařské fakulty UP (posluchárna 2.521)