Seminář Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc

Základní informace

 • Portkatétry
  M. Černá, M. Köcher, V. Prášil
 • Flebografie HKK, DKK
  P. Kučera, T. Maleňák, M. Černá, M. Köcher, V. Prášil
 • Radiační ochrana u intervenčních výkonů
  T. Vávra, T. Sinčák

Semináře se konají ve čtvrtek od 14:00 do 16:00 hodin v posluchárně nové budovy Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP Olomouc v druhém nadzemním podlaží, posluchárna č. 2.518, 2.521, Hněvotínská 5, 775 15 Olomouc.

Termín konání

 • Zahájení 20. května | 14:00
 • Ukončení 20. května | 16:00

Místo konání

 • Teoretické ústavy Lékařské fakulty UP (posluchárna 2.521)