Seminář Ústavu farmakologie LF UP a FN Olomouc

Základní informace

Rivaroxaban v léčbě fibrilace síní

doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.Dokumenty

Termín konání

  • Zahájení 4.10.2023 | 12:00
  • Ukončení 4.10.2023 | 14:00

Místo konání

  • knihovna Ústavu farmakologie LF UP a FN Olomouc

Pořadatel

Ústav farmakologie LF UP a FN Olomouc