Spolupráce geriatrie a následné péče V.

Základní informace

ODBORNÝ GARANT:
MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D., zástupce přednosty pro LP geriatrie
MUDr. Zdena Polzerová, MBA, ředitelka NDP Paseka

 

PROGRAM


12.30 – 13.00 Registrace účastníků

MUDr. Zdena Polzerová, MBA (OLÚ Paseka)
Sociální aspekty péče v OLÚ Paseka.

MUDr. Petra Divišová (Neurologická klinika, FN Olomouc )
Neurologické příčiny poruch polykání.

Mgr. Lenka Dubová (Klinická logopedie, FN Olomouc)
Péče o pacienty s poruchou polykání z pohledu klinického logopeda.

MUDr. Jonáš Boček (Klinika psychiatrie, FN Olomouc)
Poruchy chování ve stáří.

15.00 – 15.30 Přestávka


MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. (Oddělení geriatrie, FN Olomouc)
Chronická žilní insuficience, častá komorbidita seniorů.

MUDr. Eva Mertová (Oddělení geriatrie, FN Olomouc)
Geriatrický pacient s COVID-19.

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. (Oddělení geriatrie, FN Olomouc)
Case management v geriatrické ambulanci. (Projekt)

Odborná diskuze k jednotlivým tématům.


Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.Dokumenty

Termín konání

  • Zahájení 13.10.2022 | 13:00
  • Ukončení 13.10.2022 | 18:00

Místo konání

  • Přednáškové sály v budově II. interní kliniky FN Olomouc

Pořadatel

II. Interní klinika – gastroenterologická a geriatrická FN Olomouc