Spolupráce geriatrie a následné péče

Základní informace

 • POŘADATEL: II. Interní klinika – gastroenterologická a geriatrická FN Olomouc
 • ODBORNÝ GARANT:
  MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D., zástupce přednosty pro LP geriatrie
  MUDr. Zdena Polzerová, MBA, ředitelka NDP Paseka 

PROGRAM

12.30 – 13.00 Registrace účastníků

 • Bretšnajdrová M. Zahájení konference.
 • Polzerová Z. Onemocnění Covid-19 a postkovidová péče v podmínkách NDP.
 • Indrová L. Kineziotejping jako významná součást léčby chronických operačních ran po amputacích končetin.
 • Jurečková H. Dysgeuzie u seniorů – etiologie, možné důsledky, terapeutické možnosti.

14.30 – 15.00 Přestávka

 • Bretšnajdrová M. Kognitivní poruchy a arteriální hypertenze – fixní kombinace v terapii geriatrického pacienta.
 • Špaténková N. Využití nových kognitivních testů v praxi NDP.
 • Fluksová J. Kognitiva z pohledu klinického farmaceuta.
 • Buláková K. Kvalita života v počáteční fázi demence.
 • Bretšnajdrová M. NAPAN národní akční plán pro demence.

Odborná diskuze k jednotlivým tématům.

Akce je kreditována ČLK.Dokumenty

Zaregistrovat se

Termín konání

 • Zahájení 30. září | 13:00
 • Ukončení 30. září | 17:00

Místo konání

 • Přednáškové sály v budově II. interní kliniky FN Olomouc

Pořadatel

II. interní klinika – gastroenterologická a geriatrická FN Olomouc