Týden vojenské historie | prohlídky fortu Tafelberg

Základní informace

Nový festival vojenské historie, díky kterému se otevřou vojenské památky a jehož součástí bude mj. cyklojízda a speciální autobusová linka. Veřejnost se bude moci podívat například do Korunní pevnůstky, Pevnosti poznání, Fortu XIII Nová Ulice, Fortu Křelov XVII, Fortu Radíkov a Fortu Tafelberg, který je součástí areálu Fakultní nemocnice Olomouc.

Součástí bohatého programu akce jsou i prohlídky olomouckého letiště a Jihoslovanského mauzolea nebo Den s Armádou ČR.

Podrobný program najdete na https://tydenvojenskehistorie.olomouc.eu/

Organizační informace k prohlídce fortu Tafelberg

  • Vstup do objektu možný výhradně v rámci komentované prohlídky a v doprovodu průvodce. 
  • Celková délka prohlídkové trasy je cca 1000 m, z toho asi 250 m je dlouhá prohlídka podzemního systému fortu a celkem trvá cca 50 minut. Trasa prohlídky není bezbariérová.
  • V podzemních prostorách se teplota pohybuje kolem 10 až 15 stupňů Celsia, je proto vhodné se podle toho přiměřeně obléci a použít pevnou obuv.
  • V podzemí není instalováno elektrické osvětlení, prohlídka podzemních prostorů je zabezpečena přenosnými individuálními svítidly a provizorním osvětlením.
  • Vstup do objektu je bezplatný. Vstup dětí do 10 let je možný pouze v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za jejich chování v souladu s podmínkami návštěvního řádu, vzhledem k náročnosti trasy nedoporučujeme vstup dětem mladším 3 let.

Zaregistrovat se

Termín konání

  • Zahájení 20.8.2022 | 09:00
  • Ukončení 20.8.2022 | 17:00

Místo konání

  • fort Tefalberg

Pořadatel

Statutární město Olomouc