Výroční meeting projektu ENOCH/ FNOL

Základní informace

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd LF UP a FNOL si dovolují Vás pozvat na seminář

Výroční meeting projektu ENOCH/FNOL

European Regional Development Fund No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868

Program:

Úvodní slovo
prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd LF UP a FN Olomouc

Koncept, řešení a výsledky projektu ENOCH/FNOL
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd LF UP a FN Olomouc

Patologické proteiny v séru a likvoru jako biomarkery neurodegenerace
Mgr. Dorota Koníčková
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd LF UP a FN Olomouc

Metabolity neurotransmiterů v séru a likvoru jako biomarkery neurodegenerace
Mgr. Michal Kaleta
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd LF UP a FN Olomouc

“NEW“ ENOCH: koncept, strategie a protokoly dalšího výzkumu v oblasti neurodegenerace
doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D., MBA, FEAN

 • Biologie neurodegenerace
  Sarah Cook, MSc.
  Mgr. Hedvika Šlanhofová Mgr. Kateřina Klíčová
 • Patologie neurodegenerace
  MUDr. Lucie Tučková MUDr. Dominik Hraboš
 • Molekulární genetika neurodegenerace
  prof. Mgr. Radek Vodička, Ph.D. Mgr. Kristýna Kolaříková, Ph.D.
  Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd LF UP a FN Olomouc

Cerebrální organoidy jako model neurodegenerativního procesu
Mgr. Gabriel Gonzalez, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd LF UP a FN Olomouc

Závěrečná diskuze

Seminář se koná dne 31. 5. 2023 ve 14:00 hodin v historické posluchárně Neurologické kliniky LF UP a FNOL, 1. mezzanin, budova M v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc. Po odborném programu bude následovat malé pohoštění.

Srdečně zveme!

prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.
hlavní řešitel projektu ENOCH/FNOL

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
přednosta Neurologické kliniky LF UP a FNOL

 

Kontakt: tel: +420 588 443 401, e-mail: irena.utikalova@upol.cz Dokumenty

Termín konání

 • Zahájení 31. května | 14:00
 • Ukončení 31. května | 16:00

Místo konání

 • Posluchárna Neurologické kliniky LF UP a FN, I. P. Pavlova 6 (mezzanin přízemí)

Pořadatel

Neurologická klinika LF UP a FN v Olomouci