Workshop - KINESTETIKA A PRONAČNÍ POLOHOVÁNÍ

Základní informace

Název workshopu:
Pronační poloha -  volba u  pacientů s postižením plic ARDS, pneumonií a covid a kinestetická mobilizace pacientů

Program:

8.00 – 10.00 Prezentace (teoretická část)

  • Pronační poloha
  • Kinestetická mobilizace, polohování pacientů

10.00 – 12. 00  Praktické ukázky

  • uvedení do pronační polohy pacientů na umělé plicní ventilaci i spontánní ventilaci
  • kinestetické mobilizace pacientů
  • praktický nácvik účastníků workshopu

Workshop je určen primárně zaměstnancům FN Olomouc a je bez poplatku. 

ODBORNÝ GARANT
Mgr. Daniela Chocholková
vrchní sestra KARIM FN OlomoucDokumenty

Termín konání

  • Zahájení 30.5.2023 | 08:00
  • Ukončení 30.5.2023 | 12:00

Místo konání

  • Přednáškové sály v budově II. interní kliniky FN Olomouc

Pořadatel

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Olomouc