Infekční oddělení

Infekční oddělení

Úvod

 

Infekční oddělení FN Olomouc bylo otevřeno v lednu 2023. Infekční oddělení se zabývá jak diagnostikou, tak i léčbou a dispenzarizací po infekčních onemocněních. Péče je poskytována na 18 lůžkách, celkem devět 2 - lůžkových pokojů, z toho 4 pokoje jsou vybaveny kompletně hepafiltry. Všechny pokoje mají kompletní sociální zázemí.

Spektrum péče tvoří:

 • Akutní průjmov​á​ onemocnění​ včetně kolitidy vyvolané Clostridium difficile
 • Infekce nervového systému (meningitidy, encefalitidy, obrna lícního nervu)
 • Akutní horečnatá onemocnění
 • Horečka po návratu z tropických a subtropických oblastí a importované nákazy
 • Respirační infekce
 • Akutní a chronické virové hepatitidy
 • Interpretace sérologických nálezů
 • Uzlinový syndrom​
 • Postexpoziční profylaxe (očkování proti vzteklině)
 • Antropozoonózy
 • Volatilní infekce
 • Parazitární onemocnění
 • Herpetické infekce
 • Onemocnění COVID-19

Nově nabízíme:

Preexpoziční profylaxe - doplňková metoda prevence před nákazou HIV pro osoby, které žijí ve vysokém riziku této smrtelně nebezpečné nákazy. Pravidelné preventivní užívání dvojkombinace léků může snížit riziko nákazy virem HIV až o devadesát procent.

Infekční oddělení FN Olomouc poskytuje včasnou diagnostiku a léčbu přenosných nemocí a také poskytuje odborné konziliární služby ostatním oddělením a klinikám FN Olomouc. Spolupracuje se všemi odděleními a klinikami FN Olomouc, podílí se na hlášení zjištěných případů přenosných nemocí i podezření na ně hygienické stanici - KHES Olomouc, vede náležitou dokumentaci a sleduje výskyt infekčních nemocí v Olomouckém kraji.

Kde nás najdete - Infekční oddělení

Lůžkové oddělení
Akutní ambulance
Chronická ambulance
Orientrační plán areálu FNOL
Infekční oddělení

Budova D, G
Telefon 588 445 756