Transfuzní oddělení

Transfuzní oddělení

Úvod

 Transfuzní oddělení je zařízením transfuzní služby:

 • Provádí odběry krve a její zpracování na transfuzní přípravky.
 • Plní funkci krevní banky.
 • Je součástí laboratorního komplementu pro imunohematologická vyšetření.
 • Provádí léčebné depleční výkony u pacientů.
 • Plní výukovou činnost.

ZDRAVOTNICKÉ ČINNOSTI

Transfuzní oddělení nabízí všechny činnosti pracoviště transfuzní služby:

 • Provádění běžných i specializovaných odběrů krve a krevních složek.
 • Autologní odběry krve u pacientů před plánovanými chirurgickými výkony.
 • Výrobu základních i speciálních transfuzních přípravků.
 • Vyrábí plazmu k frakcionaci, tj. surovinu pro další výrobu léčivých přípravků.
 • Provádí testy slučitelnosti a výdej transfuzních přípravků pro pacienty Fakultní nemocnice Olomouc.
 • Zásobuje transfuzními přípravky nemocnice spádového území.

V rámci laboratorního komplementu provádí:

základní i specializovaná imunohematologická vyšetření pro pacienty FNOL, specializovaná vyšetření pro pacienty jiných nemocnic, imunohematologická vyšetření pro prenatální poradny

Provádí specializované léčebné výkony u pacientů:

separační depleční výkony se selektivním odstraněním jednotlivých krevních složek

Sledujte nás na sociálních sítích!

  

 

 

Kde nás najdete - Transfuzní oddělení