Poskytnutí informací pro studijní účely

Potřebujete-li pro vypracování Vaší závěrečné (bakalářské, diplomové) práce poskytnout odborné informace nebo provést sběr dat (dotazníkové šetření), vyplňte elektronicky formulář (Žádost o poskytnutí informací pro studijní účely) a připojte vzor vašeho dotazníku (pokud žádáte o dotazníkové šetření).

Dokumenty odešlete elektronicky na jednu z následujících e-mailových adres:

Váš požadavek podléhá schvalovacímu řízení. O jeho průběhu a výsledku budete zpětně informováni Vaši e-mailovou adresu.

Bez tohoto schválení není možno sběr dat či shromažďování odborných informací na jednotlivých pracovištích provádět.