Transfuzní oddělení

Transfuzní oddělení

Stav krevních zásob

0-
0+
A-
A+
B-
B+
AB-
AB+

Aktuální zásoby krve dle krevních skupin

* skutečný stav dle živých dat aktualizovaných k 28.3.2020 18:25

Pro dárce

V souvislosti s prázdninami a časem dovolených má Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc pro své dárce důležité upozornění. Po návratu z exotické ciziny, ale také z jihoevropských destinací je třeba dodržet předepsaný odklad. Není vhodné darovat krev hned po návratu ze zahraniční z několika důvodů: únava po cestě s větším rizikem kolapsů, riziko infekce pro příjemce vzhledem k inkubační době onemocnění, kdy se dárce může cítit zcela zdráv, ale už je nosičem a přenašečem. Odklady jsou různé dle oblastí, týkají přitom také zemí na jihu Evropy, včetně Rakouska, a to z důvodu aktuální epidemiologické situace. Po návratu z těchto zemí by dárci měli dodržet odklad 14 dnů.

Od pondělí 16. září 2019 do odvolání se 14-denní odklad týká rovněž dárců navrátivších se ze Slovenska.

Pauzy do dalšího darování po návratu z ciziny dle oblastí jsou uvedeny zde.

Vážení dárci krve, 

informaci o stavu krevních zásob podle jednotlivých krevních skupin zjistíte z grafu, který uvádí tuto webovou stránku. Co to pro Vás znamená? 

Je-li u Vaší krevní skupiny kruh plný, máme dostatečné zásoby krve této krevní skupiny. Odložte, prosím, plánovaný odběr krve na pozdější dobu. Rádi Vás však přivítáme na odběru plazmy technikou přístrojového odběru. 

Jsou-li u Vaší krevní skupiny kruhy plné jen z části, krev odebíráme bez omezení.
Je však nutné se objednat na určitý den a hodinu!!!

Je-li u Vaší krevní skupiny kruh zcela prázdný, krve této krevní skupiny máme nedostatek. 
Prosím objednejte se k odběru co nejdříve!!

Pokud jste dostali písemnou pozvánku nebo SMS, objednejte se k odběru bez ohledu na grafické znázornění krevních zásob.

Bližší informace Vám podají sestry evidence dárců krve na telefonním čísle 588 442 236, 
588 442 272  nebo na bezplatné lince 800 888 529.

Děkujeme za vaši pomoc a spolupráci při udržení optimálních zásob krve.

PRVODÁRCI můžou přijít kdykoliv BEZ OBJEDNÁNÍ.

Objednávání dárců k běžným odběrům 

Prosím, před objednáním k odběru věnujte pozornost rubrice Stav krevních zásob v úvodu této stránky.

Dárce se může objednat na telefonních číslech:

800 888 529
588 442 236
588 442 272
588 445 808
(objednání k autotrasfuzi)

Osobně pak na evidenčním oddělení Transfuzního oddělení FNOL.

 

Objednání na přístrojové odběry

K odběru krevních destiček a granulocytů jsou zváni dárci dle aktuální potřeby.

Na odběry plazmy se může objednat dárce na výše uvedených číslech, pokud absolvoval nejméně jeden odběr plné krve a splňuje další kriteria (vhodný žilní přístup, váha 55 kg).

Nově se dárce na plazmu může objednat prostřednictvím elektronického portálu https://webdonor.fnol.cz (nebo po kliknutí na obrázek níže). Přístupy je možné získat v evidenci dárců, případně na mailu krevjedar@fnol.cz.

Portál dárce

Současně si zde můžete vyplnit dotazník dárce krve a ten si sestřičky vytisknou přímo před samotným odběrem. Možnost vyplnit dotazník k odběru máte 2 dny před samotným odběrem. Jedná se totiž o aktuální anamnézu.

Manuál pro elektronické objednání na odběr plazmy

Co potřebujete k odběru:

 • průkaz totožnosti s fotografií ( OP, pas)
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • vyplněný dotazník dárce krve
Dotazník a poučení

Před samotným odběrem Vás požádáme o důkladné přečtení Poučení dárce krve (.pdf) a pravdivé vyplnění dotazníku. Dotazník si můžete vytisknout i doma a přinést už vyplněný. V takovém případě jej, prosím, vytiskněte oboustranně (na jeden list)!!! Nabízíme také možnost dotazník vyplnit online přes portál dárce - pokud máte o tuto možnost zájem požádejte o přihlašovací údaje (telefonicky, mailem či při vaší návštěvě).

Prosíme o vyplnění dotazníku dárce krve (.doc). 

Pro zpracování a práci s vašimi osobními údaji vás při odběru požádáme také o podepsání níže uvedeného souhlasu. Podrobné informace ke zpracování osobních údajů dárců pro účely přímého marketingu v souvislosti s dárcovstvím najdete ZDE.

Souhlas se zpracováním osobních údajů (.pdf)

Dietní opatření před odběrem:

 • 14 hodin před odběrem nejezte žádné tučné jídlo, ale nesmíte hladovět!!!
 • důležitý je dostatečný příjem nepřeslazených nápojů
 • nejméně 14 hodin před odběrem nekonzumujte žádný alkohol
 • v den odběru snídejte nepřeslazené tekutiny a suché pečivo, ovoce či zeleninu 

Proč nekouřit před odběrem

Vážené dárkyně a vážení dárci,
v  přípravě k odběru je kromě dietních opatření i doporučení nekouřit před odběrem.

Pacienti dostávají transfuze červených krvinek tehdy, jestliže mají nedostatek krevního barviva. Toto barvivo váže na sebe kyslík a roznáší jej ke všem tkáním tak, aby byly správně okysličené(nejcitlivější jsou na nedostatek kyslíku mozek, srdce a ledviny).

Při kouření se  červené barvivo kuřáka částečně sytí místo kyslíkem kysličníkem uhelnatým a účinek transfuze je výrazně nižší, protože ke tkáním se dostane kyslíku méně.(nejvýrazněji to pocítí novorozenci a malé děti)

Prosím, nekuřte nejméně 3 hodiny před odběrem, aby Vaše darovaná krev mohla maximálně pomoci našim nemocným.

 

Minimální intervaly mezi odběry

Vážené dárkyně a vážení dárci,

odběry plné krve, plazmy i krevních částic jsou vázané velmi přísnými zákonnými ustanoveními, jejichž cílem je zajištění bezpečnosti vlastního odběru pro dárce. Mezi tyto ustanovení patří i stanovení minimálních intervalů mezi jednotlivými typy odběrů. 

V následujících tabulkách jsme pro Vás přehledným způsobem připravili informace o minimálních intervalech mezi jednotlivými typy odběrů.

 

Proč potřebujeme dárce krve a jejích složek (plazma, krevní destičky)

Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou roli a nelze ji uměle vyrobit.

 1. Krve je nejvíce třeba například při:
 • velkých úrazech
 • řadě operací (zejména u kardiochirurgických, ortopedických, transplantací apod.)
 • závažných dlouhotrvajících nemocích (nádorové onemocnění krve a léčba ostatních nádorů, nemoci vyžadující léčbu umělou ledvinou, ...) 
 1. Léky vyrobené z plazmy jsou nezbytně nutné pro:
 • nemocné s poruchami srážlivosti (např. hemofilici)
 • léčbu poruch obranyschopnosti
 • léčbu popálenin

S rozvojem léčebných metod a operačních postupů jsou dnes lékaři schopni léčit i těžce nemocné, kteří dříve měli minimální šanci na uzdravení. Roste tak i potřeba krve a jejích složek získávaných od dárců.

Staňte se proto i Vy dárci krve! Váš dar může zachránit život! Možná dnes nebo zítra bude právě Vaší krve potřeba.  Nikdo z nás neví, zda tuto darovanou krev nebude potřebovat někdo z jeho blízkých nebo dokonce i on sám.

Na odběr se můžete dostavit, jestliže:

 • nejste právě nemocný a cítíte se zcela zdráv
 • v posledních měsících jste nebyl v kontaktu s nakažlivou nemocí
 • sám jste se nepodrobil žádné operaci nebo endoskopickému vyšetření v posledních šesti měsících
 • v posledním měsíci jste neužíval antibiotika nebo jiné léky
 • v posledním týdnu vám nebyl trhán zub
 • neměl jste v posledních 6 měsících proveden piercing či tetování
 • neměl jste v posledním měsíci přisáté klíště
 • ženy - nemáte právě menses a od porodu uplynulo více než 9 měsíců, od ukončení kojení jeden měsíc
 • více v položce "Můžu být dárcem krve"

Kdo se může stát dárcem krve leták 

 • je osobou s trvalým bydlištěm na území ČR, nebo osobou členského státu na území EU mající zdravotní  pojištění platné v ČR
 • je ve věku 18 - 60 let, s minimální váhou 52 kg
 • netrpí vážnější alergií
 • neprodělal závažné infekční onemocnění jater (kromě žloutenky typu A, E)
 • netrpí chronickým onemocněním ledvin
 • netrpí onemocněním srdce a cév (infarkt, srdeční vada, vysoký krevní tlak)
 • netrpí vážnějším kožním onemocněním
 • neprodělal TBC
 • neměl malárii ani jinou tropickou nemoc
 • neměl v posledním roce tyfus, paratyfus
 • netrpí revmatickým onemocněním
 • neléčí se pro krevní onemocnění (chudokrevnost, poruchy srážlivosti, ...)
 • neléčí se pro  nádorové onemocnění
 • nemá onemocnění nervového systému (epilepsie, roztroušená skleroza)
 • neměl transplantaci rohovky, bubínku, tvrdé pleny mozkové či štěpu zvířecího původu
 • neměl výskyt Creutzfeldt-Jakobovy nemoci nebo její varianty ( vCJD) v pokrevním příbuzenstvu
 • netrpí vředovou nemocí žaludku, onemocněním žlučníku nebo slinivky
 • nepatří do tzv. rizikových skupin (promiskuitní způsob života, nitrožilní narkomani, homosexuální pohlavní styky)
 • není alkoholik
 • neprodělal pohlavní nemoc (kapavka, syfilis)
 • není v úzkém kontaktu (člen společné domácnosti nebo sexuální partner) s HIV/AIDS pozitivní osobou
 • není v úzkém kontaktu (člen společné domácnosti nebo sexuální partner) s osobou mající žloutenku typu B nebo C
 • nebyl v nápravném zařízení (vězení) v posledních 6 měsících
 • nepobýval v tropických zemích a exotických oblastech v posledních 6 měsících
 • nepobýval v letech 1980 - 1996 ve Velké Británii a Francii déle než 6 měsíců

Dárci krve by se měli vyvarovat rizik výskytu nemoci přenosné krví kterou trvale nebo dočasně zvyšuje například:

 • rizikové sexuální chování
 • pohlavní styk s osobou infikovanou HIV nebo nemocnou AIDS (12 měsíců)
 • střídání náhodných sexuálních partnerů (6 měsíců)
 • pohlavní styk mezi muži (platí i pro sexuální partnerku tohoto muže) (12 měsíců)
 • pohlavní styk provozovaný pro peníze nebo drogy (prostituce) (trvale)
 • pohlavní styk s osobou provozující prostituci (12 měsíců)
 • pohlavní styk s osobou, která užívá injekční drogy (12 měsíců)
 • úzký kontakt s nemocným s infekční žloutenkou (společná domácnost, sexuální kontakt) (6 měsíců)
 • výskyt Creutzfeldt-Jakobovy nemoci a jejích variant (vCJD = BSE, TSE) v rodině (trvale)
 • pobyt ve Velké Británii a Francii (déle než 6 měsíců) v letech 1980-1996 (teoretické riziko variantní Creutzfeldt-Jakobovy nemoci), podání transfúze ve Velké Británii po roce 1980 (trvale)
 • tetování, propichování uší, body piercing, akupunktura apod. provedené mimo zdravotnické zařízení (6 měsíců)
 • potřísnění sliznice nebo poraněné kůže infekčním materiálem (6 měsíců)
 • endoskopické vyšetření (např. žaludku, střev, močových a dýchacích cest) (6 měsíců)
 • transfuze (podání transfuzního přípravku) (6 měsíců, v případě podání v zahraničí před rokem 1996 trvalé vyřazení)
 • léčba přípravky lidského původu např. pro růstové a vývojové poruchy (lidský růstový hormon) (trvale)
 • operace (6 měsíců)
 • transplantace s použitím štěpu zvířecího původu (trvale)
 • transplantace s použitím tkáně nebo buněk lidského původu (6 měsíců, trvale při transplantaci tvrdé pleny mozkové,bubínku a rohovky)
 • pobyt v nápravném zařízení (vězení) (6 měsíců)
 • léčba nebo sledování pro pohlavní chorobu (trvale)
 • toxikomanie (trvale), alkoholismus (12 měsíců po léčbě s prokazatelnou abstinencí)
 • užívání injekčních drog, steroidů nebo hormonů nepředepsaných lékařem (i v minulosti) (trvale)

Průvodce odběrem krve a jejích složek:

EVIDENCE - příjem dárce krve (10 - 15 min.)

 • Dárce si přečte "Poučení dárce krve" a vyplní "Dotazník dárce krve".
 • Sestra si vyhledá nebo založí dárci novou kartu, přidělí pořadové číslo a odešle dárce k předodběrovému vyšetření.

PŘEDODBĚROVÉ VYŠETŘENÍ (5 min.) 

 • Dárci je odebrán vzorek krve k vyšetření krevního obrazu, jehož hodnoty musí být vhodné pro darování.

VYŠETŘENÍ DÁRCE LÉKAŘEM (20 min.) 

 • Lékař zkontroluje osobní údaje dárce, vyplnění dotazníku, doplní skutečnosti týkající se zdravotního stavu, změří tlak a tep a provede poslechové orientační vyšetření srdce a plic. Zkontroluje také zda nejsou zvětšené uzliny nebo zda dárce nejeví známky infekce či jiného onemocnění.
 • Lékař poučí o možnosti samovyloučení.

PŘEDODBĚROVÁ MÍSTNOST (10 min.)

 • Pokud byl dárce uvolněn lékařem k odběru krve, odchází před odběrový sál, kde si umyje obě ruce nad loket. V předodběrové místnosti sestra přidělí dárci odběrovou soupravu. Všechen materiál je na jedno použití, dárci nehrozí jakákoliv možnost nákazy. S odběrovou soupravou a kartou odchází dárce do odběrového sálu.

OBĚROVÝ SÁL (dle typu odběru 5 - 60 min.)

 • Sestra ověří dotazem totožnost dárce a zkontroluje údaje na kartě.
 • Po pečlivé dezinfekci místa vpichu provede sestra vpich do žíly. Krev vtéká do vaku, který je umístěn na digitální váze s pohyblivou plochou. Tato váha informuje na displeji o množství odebírané krve a pohyb zajišťuje řádné promíchání přitékající krve s protisrážlivým roztokem v odběrovém vaku.
 • Celý odběr trvá 5 až l0 minut a dárci je odebráno 470 ml krve. Při přístrojových odběrech je tento čas 40 - 60 min.
 • Na začátku či na konci odběru sestra odebírá vzorky na virologické a imunohematologické vyšetření, které se provádí do druhého dne. Teprve po vyšetření vzorků je možno krev uvolnit k použití pro pacienty.

DOBA PO ODBĚRU (20 - 30 min.)

 • V příjemném prostředí jídelny dostane dostatek tekutin a občerstvení (káva, džus, párek s pečivem nebo variantu pro vegetariány), dále si dárce může vybrat mezi nealkoholickým pivem, čokoládou či vitamíny.

KANCELÁŘ DÁRCŮ KRVE (5 min.)

 • Dárce si zde vyzvedne potřebné doklady, tj. průkaz dárce krve, potvrzení o účasti na odběru, potvrzení na parkovací lístek a jiné. Dárce, který byl v daný den vyřazen z odběru, dostává potvrzení na dobu strávenou na TO s časovým údajem odchodu z transfuzního oddělení.

Uvedené časy berte prosím orientačně. Snažíme se, aby vaše doba strávená na našem oddělení i s odpočinkem nepřekročila 100 minut.

Vážení dárci,
i v letošním roce můžete využít nabídky na slevu 10 % od společnosti BEKOOL a SPOTREBICE4YOU. Katalog s nabídkou a ceníkem naleznete na stránkách www.bekool.cz nebo www.spotrebice4you.cz.

Nejbližší akce Transfuzního oddělení

Seznam akcí naleznete na facebookových stránkách https://www.facebook.com/darciolomouc/ a současně také na portálu webdonor.fnol.cz


Sleduj nás na sociálních sítích!

    

Na našem Transfuzním oddělení se stále něco děje. Snažíme se všechno pro vás zachytit, ale není to jednoduché, pokud máte fotku, kterou chcete přidat na náš facebook  nebo na naše internetové stránky, tak nám ji pošlete a my ji rádi přidáme, ať ji vidí i ostatní dárci. Fotky z náborových akcí, hromadných odběrů, přednášek a další fotky najdete v galerii na Flickru.

Výhody pro dárce

Dárcovství krve náleží ocenění především v morální rovině a jeho cílem je nezištně pomoci druhému v těžké životní situaci. Přináší však s sebou i některé výhody, které mohou být motivací k darování krve:

 • pravidelný přehled o zdravotním stavu díky lékařské prohlídce před každým odběrem
 • zaměstnavatel je ze zákona povinen poskytnout dárci na den odběru placené volno (není-li však odběr proveden, je dárce povinen se vrátit do zaměstnání)
 • vjezd a výjezd dárců krve do areálu FN Olomouc
 • zdravotní pojišťovny poskytují dárcům krve řadu výhod
 • snížení daňového základu o 3.000 Kč za každý odběr
 • příspěvek na dopravu pro bezplatné dárce
 • Město Olomouc zavádí s platností od 1.12.2015 v tarifní zóně 71 pro dárce krve roční jízdenku - „Kapka Pas“ v ceně 300 Kč, na kterou mají nárok držitelé zlaté Janského medaile bez ohledu na místo trvalého bydliště.

Seznam benefitů pro dárce krve najdete na stránkách ProDarce.cz

Ocenění dobrovolných dárců ČČK

Darovaní krve je projevem hluboce lidského postoje, projevem lidské sounáležitosti - člověk poskytnutím sebe sama zachraňuje zdraví či život jinému, neznámému člověku. Červený kříž oceňuje tento vysoce morální akt již tradičně udělováním vyznamenání bezpříspěvkovým dárcům krve. Více zde

FOTKY ZE SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁVÁNÍ ZLATÝCH KŘÍŽŮ

Milí dárci, 

vaše rozhodnutí pomáhat nemocným není vůbec tak samozřejmé, jak jej někteří mohou vnímat. I když nás zajímají důvody, proč jste se k dárcovství rozhodli, ve velkém procentu se je stejně nikdy nedozvíme, celá řada z vás ten primární motivační aspekt, který k dárcovství vede, nosíte tiše v sobě. 

Drobné či větší obavy, ať už ze zvládnutí odběru, nebo z očekávání uschopnění k odběru dokážete pokaždé překonat stejně jako si dokážete najít čas k návštěvě našeho oddělení, častokrát přijíždíte neprodleně po našem zavolání s prosbou o krev právě vaší skupiny a vítězí u vás vůle i snaha pomoci. Vám všem patří upřímné poděkování, neboť vstupujete do léčby nemocných a pomáháte nám v našem úsilí vrátit je zpět zdravé do života. 

Poděkování míří i od našich pacientů, část z nich patřila dříve i do řad našich dárců, případně naše řady dárců rozšířili po své životní zkušenosti.

Jirka Fojtík  Klárka  Martin Čech

Děkujeme, s úctou kolektiv zaměstnanců Transfuzního oddělení Olomouc.

Kde nás najdete - Transfuzní oddělení