Transfuzní oddělení

Transfuzní oddělení

Stav krevních zásob

0-
0+
A-
A+
B-
B+
AB-
AB+

Aktuální zásoby krve dle krevních skupin

* skutečný stav dle živých dat aktualizovaných k 23.10.2019 12:25

Pro dárce

V souvislosti s prázdninami a časem dovolených má Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc pro své dárce důležité upozornění. Po návratu z exotické ciziny, ale také z jihoevropských destinací je třeba dodržet předepsaný odklad. Není vhodné darovat krev hned po návratu ze zahraniční z několika důvodů: únava po cestě s větším rizikem kolapsů, riziko infekce pro příjemce vzhledem k inkubační době onemocnění, kdy se dárce může cítit zcela zdráv, ale už je nosičem a přenašečem. Odklady jsou různé dle oblastí, týkají přitom také zemí na jihu Evropy, včetně Rakouska, a to z důvodu aktuální epidemiologické situace. Po návratu z těchto zemí by dárci měli dodržet odklad 28 dnů.

Od pondělí 16. září 2019 do odvolání se 28-denní odklad týká rovněž dárců navrátivších se ze Slovenska.

Pauzy do dalšího darování po návratu z ciziny dle oblastí jsou uvedeny zde.

Vážení dárci krve, 

informaci o stavu krevních zásob podle jednotlivých krevních skupin zjistíte z grafu, který uvádí tuto webovou stránku. Co to pro Vás znamená? 

Je-li u Vaší krevní skupiny kruh plný, máme dostatečné zásoby krve této krevní skupiny. Odložte, prosím, plánovaný odběr krve na pozdější dobu. Rádi Vás však přivítáme na odběru plazmy technikou přístrojového odběru. 

Jsou-li u Vaší krevní skupiny kruhy plné jen z části, krev odebíráme bez omezení.
Je však nutné se objednat na určitý den a hodinu!!!

Je-li u Vaší krevní skupiny kruh zcela prázdný, krve této krevní skupiny máme nedostatek. 
Prosím objednejte se k odběru co nejdříve!!

Pokud jste dostali písemnou pozvánku nebo SMS, objednejte se k odběru bez ohledu na grafické znázornění krevních zásob.

Bližší informace Vám podají sestry evidence dárců krve na telefonním čísle 588 442 236, 
588 442 272 (6.30 až 15.00 hod.) nebo na bezplatné lince 800 888 529 od 7.00 do 14.30 hod.

Děkujeme za vaši pomoc a spolupráci při udržení optimálních zásob krve.

Objednávání dárců k běžným odběrům 

Dárce se může objednat na telefonních číslech 800 888 529, 588 442 236, 588 442 272.
Osobně pak na evidenčním oddělení Transfuzního oddělení FNOL.

PRVODÁRCI můžou přijít kdykoliv BEZ OBJEDNÁNÍ.

Prosím, před objednáním k odběru věnujte pozornost rubrice „Aktuální stav krevních zásob".

Při nízkém stavu krevních zásob jsou dárci zváni telefonicky a to rovněž na určitý den a čas, na němž se domluví. Pokud obdržíte SMS výzvu k odběru krve, prosím, volejte na bezplatnou linku 800 888 529!

 

Objednání na přístrojové odběry

Na odběry plazmy se může objednat dárce, pokud absolvoval nejméně jeden odběr plné krve a splňuje další kriteria (vhodný žilní přístup, váha 55 kg). K odběru krevních destiček a červených krvinek jsou zváni dárci dle aktuální potřeby.

Dárce se může objednat na telefonních číslech 800 888 529, 588 442 236, 588 442 272.

Osobně pak na evidenčním oddělení Transfuzního oddělení FNOL.
Nově se dárce na plazmu může objednat prostřednictvím elektronického portálu https://webdonor.fnol.cz (nebo po kliknutí na obrázek níže). Přístupy je možné získat v evidenci dárců, případně na mailu krevjedar@fnol.cz.

Portál dárce

Manuál pro elektronické objednání na odběr plazmy

Současně si můžete vyplnit dotazník dárce krve a ten si sestřičky vytisknou přímo před samotným odběrem. Možnost vyplnit dotazník k odběru máte 2 dny před samotným odběrem. Jedná se totiž o aktuální anamnézu. Těšíme se a snad se bude tato novinka líbit.

Proč potřebujeme dárce krve a jejích složek (plazma, krevní destičky)

Darování krve je jedinečným darem člověka člověku a je založeno na principu solidarity. Dárce tak mnohdy svým darem vstupuje do léčby nemocného a umožňuje zachránit ohrožený život. Aby transfuze byla bezpečná, je nutno se zamyslet nad výživou, životním stylem a prevencí možných chorob dárce. Bezpečnost transfuze začíná právě u dárce. Preferujeme bezplatné dárcovství krve. Pokud dárce není motivován finančním prospěchem, nemá důvod zatajovat údaje o svém zdravotním stavu nebo rizikovém způsobu života. Ohrožení příjemce transfuze se tak výrazně snižuje.

Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou roli a nelze ji uměle vyrobit.

 1. Krve je nejvíce třeba například při:
 • velkých úrazech
 • řadě operací (zejména u kardiochirurgických, ortopedických, transplantací apod.)
 • závažných dlouhotrvajících nemocích (nádorové onemocnění krve a léčba ostatních nádorů, nemoci vyžadující léčbu umělou ledvinou, ...) 
 1. Léky vyrobené z plazmy jsou nezbytně nutné pro:
 • nemocné s poruchami srážlivosti (např. hemofilici)
 • léčbu poruch obranyschopnosti
 • léčbu popálenin

S rozvojem léčebných metod a operačních postupů jsou dnes lékaři schopni léčit i těžce nemocné, kteří dříve měli minimální šanci na uzdravení. Roste tak i potřeba krve a jejích složek získávaných od dárců.

Staňte se proto i Vy dárci krve! Váš dar může zachránit život! Možná dnes nebo zítra bude právě Vaší krve potřeba.  Nikdo z nás neví, zda tuto darovanou krev nebude potřebovat někdo z jeho blízkých nebo dokonce i on sám.

Stáhněte si letáček pro potenciální dárce krve.

Darování krve - běžný odběr

Při tomto typu odběru je dárci odebráno 470 ml krve do soupravy odběrových vaků. Tyto vaky se stočí ve speciální centrifuze, tím dojde k oddělení plazmy od červených krvinek. Pomocí automatických lisů jsou pak jednotlivé části krve převedeny do dalších, pro ně určených vaků za pomoci uzavřeného systému hadiček. Účelem toho je, aby nemocný dostal jen tu složku, kterou vzhledem ke svému stavu a onemocnění potřebuje. Červené krvinky lze uchovat 42 dní, plazmu je možno skladovat při dodržení teploty až tři roky.

K tomuto typu odběru se mohou dostavovat muži maximálně pětkrát ročně, ženy pak max. čtyřikrát ročně, nejkratší možný interval mezi odběry je 8 týdnů.

PŘÍSTROJOVÉ ODBĚRY:

Darování plazmy (plazmaferéza) a krevních destiček (trombocytaferéza)

V některých případech potřebujeme zvát dárce i na samostatný odběr plazmy či krevních destiček, jedná se o tzv. přístrojové odběry. Při nich je dárci na nejmodernějších přístrojích odebrána určitá složka krve, např. plazma nebo krevní destičky, a zbylé složky krve se vracejí zpět dárci. Do přístroje se vkládá speciální odběrová souprava, určená na jedno použití. Tento odběr  znamená pro dárce zase jenom jeden vpich do žíly. Přístroj odebere malé množství krve, která je v jednorázovém setu zpracována - rozdělena na jednotlivé složky. Potřebná složka je sebrána do vaku, ostatní jsou vráceny dárci. Celý odběr trvá cca 60 minut, dárce si přitom může číst nebo poslouchat hudbu. Při jednom odběru se odebírá 650 - 830 ml plazmy.

Na odběr plazmy se dárci hlásí na určitý den a hodinu. Minimální interval mezi dvěma odběry je 14 dní, po běžném odběru plné krve se lze přihlásit na plazmu za měsíc.

Podobně probíhají i odběry krevních destiček, na které jsou však dárci zváni akutně, protože tento transfuzní přípravek má expiraci pouze 5 dní. Při jednom odběru lze dárci odebrat podle počtu trombocytů v jeho krevním obraze 1-3 transfuzní jednotky krevních destiček. Celý odběr trvá 60 - 120 min., podle počtu odebíraných jednotek.

K těmto typům odběrů se mohou dostavovat muži i ženy v intervalu dvou týdnů, minimální váha dárce musí být 55 kg. Roční limit odebrané plazmy od jednoho dárce nesmí přesáhnout 25 l.

Darování izolovaných červených krvinek - erytrocytaferéza

Někdy je zapotřebí odebírat dárci jen červené krvinky. Stává se to v případech, že nemocný, pro kterého je krev určena, má určité protilátky proti červeným krvinkám a je pro něho nutno vybrat krev, s níž by protilátky nereagovaly. Erytrocytaferézu provádíme i v případě, když dojde k náhlé potřebě určité krevní skupiny.

Postup je podobný jako u ostatních přístrojových odběrů - viz. výše. Do sběrného vaku jsou dárci odebírány pouze červené krvinky. Tento odběr trvá cca 50 min. a dárci je při něm odebráno množství červených krvinek odpovídající dvěma transfuzním jednotkám. Odklad po tomto typu odběru je tedy dvojnásobný než po běžném odběru. Jde o šest měsíců a dárci je podán k měsíčnímu užívání preparát železa.

K těmto typům odběrů jsou objednáváni pouze muži s váhou vyšší než 70 kg a tento typ odběru mohou absolvovat pouze dvakrát ročně.

Autologní odběr

Co to je a proč by měl pacient autologní odběr před  operací podstoupit?
Existuje možnost, kdy si pacient sám sobě před plánovanou operací může darovat krev. Podmínky jsou zcela odlišné od běžného dárcovství. Počítá se totiž s tím, že krev se v krátké době nemocnému vrací. Výhody autologních odběrů jsou nesporné, především u nemocného nehrozí reakce proti cizím červeným krvinkám. Snižuje se i riziko poškození imunitního systému a snižuje se riziko nákazy krví přenosnými nemocemi. Toto ani při pečlivém vyšetření cizí krve nelze zcela jednoznačně vyloučit. V neposlední řadě autologní odběr prováděný krátce před operací mění hustotu krve, a tím se u nemocného sníží pravděpodobnost vzniku trombózy či plicní embolie.

Kdo se může stát dárcem krve leták 

 • je osobou s trvalým bydlištěm na území ČR, nebo osobou členského státu na území EU mající zdravotní  pojištění platné v ČR
 • je ve věku 18 - 60 let, s minimální váhou u žen52 kga 52 kg u mužů
 • netrpí vážnější alergií
 • neprodělal závažné infekční onemocnění jater (kromě žloutenky typu A, E)
 • netrpí chronickým onemocněním ledvin
 • netrpí onemocněním srdce a cév (infarkt, srdeční vada, vysoký krevní tlak)
 • netrpí vážnějším kožním onemocněním
 • neprodělal TBC
 • neměl malárii ani jinou tropickou nemoc
 • neměl v posledním roce tyfus, paratyfus
 • netrpí revmatickým onemocněním
 • neléčí se pro krevní onemocnění (chudokrevnost, poruchy srážlivosti, ...)
 • neléčí se pro  nádorové onemocnění
 • nemá onemocnění nervového systému (epilepsie, roztroušená skleroza)
 • neměl transplantaci rohovky, bubínku, tvrdé pleny mozkové či štěpu zvířecího původu
 • neměl výskyt Creutzfeldt-Jakobovy nemoci nebo její varianty ( vCJD) v pokrevním příbuzenstvu
 • netrpí vředovou nemocí žaludku, onemocněním žlučníku nebo slinivky
 • nepatří do tzv. rizikových skupin (promiskuitní způsob života, nitrožilní narkomani, homosexuální pohlavní styky)
 • není alkoholik
 • neprodělal pohlavní nemoc (kapavka, syfilis)
 • není v úzkém kontaktu (člen společné domácnosti nebo sexuální partner) s HIV/AIDS pozitivní osobou
 • není v úzkém kontaktu (člen společné domácnosti nebo sexuální partner) s osobou mající žloutenku typu B nebo C
 • nebyl v nápravném zařízení (vězení) v posledních 6 měsících
 • nepobýval v tropických zemích a exotických oblastech v posledních 6 měsících
 • nepobýval v letech 1980 - 1996 ve Velké Británii a Francii déle než 6 měsíců

Dárci krve by se měli vyvarovat rizik výskytu nemoci přenosné krví kterou trvale nebo dočasně zvyšuje například:

 • rizikové sexuální chování
 • pohlavní styk s osobou infikovanou HIV nebo nemocnou AIDS (12 měsíců)
 • střídání náhodných sexuálních partnerů (6 měsíců)
 • pohlavní styk mezi muži (platí i pro sexuální partnerku tohoto muže) (12 měsíců)
 • pohlavní styk provozovaný pro peníze nebo drogy (prostituce) (trvale)
 • pohlavní styk s osobou provozující prostituci (12 měsíců)
 • pohlavní styk s osobou, která užívá injekční drogy (12 měsíců)
 • úzký kontakt s nemocným s infekční žloutenkou (společná domácnost, sexuální kontakt) (6 měsíců)
 • výskyt Creutzfeldt-Jakobovy nemoci a jejích variant (vCJD = BSE, TSE) v rodině (trvale)
 • pobyt ve Velké Británii a Francii (déle než 6 měsíců) v letech 1980-1996 (teoretické riziko variantní Creutzfeldt-Jakobovy nemoci), podání transfúze ve Velké Británii po roce 1980 (trvale)
 • tetování, propichování uší, body piercing, akupunktura apod. provedené mimo zdravotnické zařízení (6 měsíců)
 • potřísnění sliznice nebo poraněné kůže infekčním materiálem (6 měsíců)
 • endoskopické vyšetření (např. žaludku, střev, močových a dýchacích cest) (6 měsíců)
 • transfuze (podání transfuzního přípravku) (6 měsíců, v případě podání v zahraničí před rokem 1996 trvalé vyřazení)
 • léčba přípravky lidského původu např. pro růstové a vývojové poruchy (lidský růstový hormon) (trvale)
 • operace (6 měsíců)
 • transplantace s použitím štěpu zvířecího původu (trvale)
 • transplantace s použitím tkáně nebo buněk lidského původu (6 měsíců, trvale při transplantaci tvrdé pleny mozkové,bubínku a rohovky)
 • pobyt v nápravném zařízení (vězení) (6 měsíců)
 • léčba nebo sledování pro pohlavní chorobu (trvale)
 • toxikomanie (trvale), alkoholismus (12 měsíců po léčbě s prokazatelnou abstinencí)
 • užívání injekčních drog, steroidů nebo hormonů nepředepsaných lékařem (i v minulosti) (trvale)

Na odběr se můžete dostavit, jestliže:

 • nejste právě nemocný a cítíte se zcela zdráv
 • v posledních měsících jste nebyl v kontaktu s nakažlivou nemocí
 • sám jste se nepodrobil žádné operaci nebo endoskopickému vyšetření v posledních šesti měsících
 • v posledním měsíci jste neužíval antibiotika nebo jiné léky
 • v posledním týdnu vám nebyl trhán zub
 • neměl jste v posledních 6 měsících proveden piercing či tetování
 • neměl jste v posledním měsíci přisáté klíště
 • ženy - nemáte právě menses a od porodu uplynulo více než 9 měsíců, od ukončení kojení jeden měsíc

Co potřebujete k odběru:

 • průkaz totožnosti s fotografií ( OP, pas)
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • nepotřebujete doporučení od svého lékaře
 • dobrý stav žil v loketní jamce
 • dodržovat dietní a odpočinkový režim

Dietní opatření před odběrem:

 • 14 hodin před odběrem nejezte žádné tučné jídlo, ale nesmíte hladovět!!!
 • důležitý je dostatečný příjem nepřeslazených nápojů
 • nejméně 14 hodin před odběrem nekonzumujte žádný alkohol
 • v den odběru snídejte nepřeslazené tekutiny a suché pečivo, ovoce či zeleninu 

Vážené dárkyně a vážení dárci,
v  přípravě k odběru je kromě dietních opatření i doporučení nekouřit před odběrem.

Proč tomu tak je?

Pacienti dostávají transfuze červených krvinek tehdy, jestliže mají nedostatek krevního barviva. Toto barvivo váže na sebe kyslík a roznáší jej ke všem tkáním tak, aby byly správně okysličené(nejcitlivější jsou na nedostatek kyslíku mozek, srdce a ledviny).

Při kouření se  červené barvivo kuřáka částečně sytí místo kyslíkem kysličníkem uhelnatým a účinek transfuze je výrazně nižší, protože ke tkáním se dostane kyslíku méně.(nejvýrazněji to pocítí novorozenci a malé děti)

Prosím, nekuřte nejméně 3 hodiny před odběrem, aby Vaše darovaná krev mohla maximálně pomoci našim nemocným.

Před samotným odběrem Vás požádáme o důkladné přečtení Poučení dárce krve (.pdf) a pravdivé vyplnění dotazníku. Dotazník si můžete vytisknout i doma a přinést už vyplněný. V takovém případě jej, prosím, vytiskněte oboustranně (na jeden list)!!! Nabízíme také možnost dotazník vyplnit online přes portál dárce - pokud máte o tuto možnost zájem požádejte o přihlašovací údaje (telefonicky, mailem či při vaší návštěvě).

Prosíme o vyplnění dotazníku dárce krve (.pdf), který je platný do 31. 10. 2019. Od 1. 11. 2019 je pak v platnostní dotazník nový

Pro zpracování a práci s vašimi osobními údaji vás při odběru požádáme také o podepsání níže uvedeného souhlasu. Podrobné informace ke zpracování osobních údajů dárců pro účely přímého marketingu v souvislosti s dárcovstvím najdete ZDE.

Souhlas se zpracováním osobních údajů (.pdf)

Průvodce odběrem krve a jejích složek:

EVIDENCE

Evidence je místem prvního kontaktu dárce s pracovníky TO. Po příchodu je dárci umožněno seznámit se s poučením dárce krve, v němž jsou veškeré informace týkající se odběru, informace o důvodech, které brání darování krve, o event. rizicích  spojených s odběrem, dále informace o použití darované krve atd. Pokud dárce usoudí, že patří do některé rizikové skupiny a darováním by mohl poškodit příjemce krve, nebo že jeho zdravotní stav neumožňuje krev darovat, může bez udání důvodu TO opustit. V případě, že své rozhodnutí darovat krev nezměnil, vystaví sestra dárci kartu, resp. vyhledá v kartotéce již evidovaného dárce a vyzve dárce, aby vyplnil dotazník dárce krve. V tomto dotazníku jsou otázky formulovány tak, aby si dárce vzpomněl a uvedl všechny důležité okolnosti, které by mohly odběr a použití krve ovlivnit.

Sestra zkontroluje shodu údajů v osobních dokladech, na kartě a v informačním systému TO, zkontroluje správné vyplnění dotazníku. Dárci je přiděleno odběrové číslo. Jedná se o číslo s čárovým kódem, které je jedinečné, neopakovatelné a které charakterizuje typ odběru tak, aby nemohlo dojít k záměně. Číslo je na samolepících štítcích a označuje se jím veškerá dokumentace dárce, všechen použitý materiál (zkumavky, odběrová souprava atd.). Po kontrole sestra odešle dárce k předodběrovému vyšetření.

PŘEDODBĚROVÉ VYŠETŘENÍ

Dárci je odebrán vzorek krve k vyšetření krevního obrazu, jehož hodnoty musí být vhodné pro darování. Současně lze z jeho hodnot soudit např. na skrytou infekci apod. Vyšetření vzorku KO probíhá na automatickém analyzátoru, výsledek je znám po několika minutách a je automaticky převeden do informačního systému TO.

Dárce odchází do čekárny před vyšetřovnou.

VYŠETŘENÍ DÁRCE LÉKAŘEM

Lékař pozve dárce k vyšetření v okamžiku, kdy má k dispozici evidenční kartu dárce a výsledek vyšetření KO.  Vyšetření dárce je zahájeno pohovorem, při němž lékař zkontroluje osobní údaje dárce, vyplnění dotazníku, doplní skutečnosti týkající se zdravotního stavu dárce do dokumentace, změří dárci tlak a tep a provede poslechové orientační vyšetření srdce a plic. Zkontroluje, zda nejsou zvětšené uzliny nebo zda dárce nejeví  známky infekce či jiného onemocnění.

Pokud jsou výsledky předodběrového  laboratorního a fyzikálního vyšetření vyhovující, je dárce pro ten den uznán schopným odběru krve. Ve vyšetřovně má dárce možnost položit jakýkoliv dotaz týkající se odběru krve či svého zdravotního stavu. Lékař také poučí o možnosti samovyloučení (vyplněný lístek samovyloučení pak dárce vloží do označených schránek u vstupu do předsálí odběrového sálu nebo v kanceláři). V případě, že výsledky vyšetření nejsou vhodné pro odběr krve, vysvětlí lékař dárci, o jaký problém se jedná, event. pokud je třeba, odesílá jej k dalšímu vyšetření k praktickému lékaři či specialistovi.

PŘEDODBĚROVÁ MÍSTNOST

Pokud byl dárce uvolněn lékařem k odběru krve, odchází před odběrový sál, kde si umyje obě ruce nad loket. V předodběrové místnosti sestra přidělí dárci odběrovou soupravu. Všechen materiál je na jedno použití, dárci nehrozí jakákoliv možnost nákazy. S odběrovou soupravou a kartou odchází dárce do odběrového sálu.

OBĚROVÝ SÁL - BĚŽNÉ ODBĚRY

Dárce se posadí na odběrové lehátko a předá odběrovou soupravu s kartou sestře. Ta ověří opět dotazem totožnost dárce a zkontroluje údaje na kartě.

Po pečlivé dezinfekci místa vpichu provede sestra vpich do žíly. Krev vtéká do vaku, který je umístěn na digitální váze s pohyblivou plochou. Tato váha informuje na displeji o množství odebírané krve a pohyb zajišťuje řádné promíchání přitékající krve s protisrážlivým roztokem v odběrovém vaku.

Celý odběr trvá 5 až l0 minut a dárci je odebráno 470 ml krve. Na začátku či na konci odběru sestra odebírá vzorky na virologické a imunohematologické vyšetření, které se provádí do druhého dne. Teprve po vyšetření vzorků je možno krev uvolnit k použití pro pacienty.

DOBA PO ODBĚRU

Nejméně 20 až 30 minut po odběru by dárce měl využít k odpočinku na TO. V příjemném prostředí jídelny dostane dostatek tekutin a občerstvení (káva, džus, párek s pečivem nebo variantu pro vegetariány), dále si dárce může vybrat mezi nealkoholickým pivem, čokoládou či vitamíny.

kanceláři si odebraný dárce vyzvedne potřebné doklady, tj. průkaz dárce krve, potvrzení o účasti na odběru, potvrzení na parkovací lístek a jiné. Dárce, který byl v daný den vyřazen z odběru, dostává potvrzení na dobu strávenou na TO s časovým údajem odchodu z transfuzního oddělení.

Doba pobytu dárce na transfuzním oddělení od zaregistrování v evidenci do provedení vlastního odběru krve by neměla přesáhnout 100 minut.

Dárcovství krve náleží ocenění především v morální rovině a jeho cílem je nezištně pomoci druhému v těžké životní situaci. Přináší však s sebou i některé výhody, které mohou být motivací k darování krve:

 • pravidelný přehled o zdravotním stavu díky lékařské prohlídce před každým odběrem

Výhodou je, že dárce je proti běžné populaci pravidelně a dosti podrobně vyšetřován, což může např. umožnit včasné rozpoznání některých počínajících nemocí ještě dříve, než se plně projeví.

 • zaměstnavatel je ze zákona povinen poskytnout dárci na den odběru placené volno

Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytuje na cestu k odběru, odběr samotný a na zotavení po odběru po dobu 24 hodin. Cílem tohoto opatření je, aby si dárce mohl po odběru, který je přece jen určitým zásahem do jeho organismu, odpočinout. Poodběrová únava je naprosto fyziologickým jevem. Není-li však odběr proveden, je dárce povinen se vrátit do zaměstnání.

 • Město Olomouc zavádí s platností od 1.12.2015 v tarifní zóně 71 pro dárce krve roční jízdenku - „Kapka Pas“ v ceně 300 Kč, na kterou mají nárok držitelé zlaté Janského medaile bez ohledu na místo trvalého bydliště. K 1.12.2015 se ruší možnost pro dárce krve s trvalým bydlištěm v Olomouci a v obci Skrbeň čerpat Statutárním městem Olomouc a obcí Skrbeň poskytovanou kompenzaci ceny čtvrtletních jízdenek. Před datem 1. 12. 2015 vydané průkazy a čtvrtletní jízdenky s poskytnutou kompenzací dárcům krve s bydlištěm v Olomouci nebo v obci Skrbeň lze využít až do konce platnosti na nich uvedené. Stávající průkazy dárců krve budou při prvním nákupu roční jízdenky „Kapka Pas“ bezplatně vyměněny za nový typ průkazu. 
 • vjezd a výjezd dárců krve do areálu Fakultní nemocnice Olomouc

V den odběru je pochopitelně každému dárci umožněno bezplatně parkovat automobilem přímo u Transfuzního oddělení (dárce se musí při výjezdu z areálu nemocnice prokázat kontrolním lístkem potvrzeným v kanceláři TO). 

 • zdravotní pojišťovny poskytují svým pojištěncům-dárcům krve řadu výhod, protože dárci jsou zdravější než ostatní populace

Přehled všech služeb poskytovaných dárcům krve zdravotními pojišťovnami najdete zde. Sledujte aktuální zprávy své zdravotní pojišťovny o poskytovaných výhodách nebo výlepové plochy na Transfuzním oddělení FNOL.

 • možnost snížení daňového základu o 3 000 Kč za každý odběr

Bezpříspěvkový odběr krve nebo její složky provedený v jeden den je posuzován jako dar poskytnutý zdravotnictví a je odečitatelnou položkou od základu daně ze mzdy. Odečet provede vaše mzdová účtárna při pravidelném ročním vyúčtování daně na základě potvrzení, které si vyžádáte na Transfuzním oddělení.

 • možnost stát se registrovaným členem Klubu dárců krve (KDK)

Tento klub je zřízen při olomouckém Oblastním spolku ČČK (Sokolská 32, tel.: 585 222 965).

Seznam benefitů pro dárce krve najdete na stránkách ProDarce.cz - ZDE

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve

Darovaní krve je projevem hluboce lidského postoje, projevem lidské sounáležitosti - člověk poskytnutím sebe sama zachraňuje zdraví či život jinému, neznámému člověku. Červený kříž oceňuje tento vysoce morální akt již tradičně udělováním vyznamenání bezpříspěvkovým dárcům krve.

prof. MUDr. Jan Janský (1873 - 1921), český lékař
Objevem systému čtyř krevních skupin (A, B, AB, 0) umožnil provádět transfuze krve.

Český červený kříž uděluje bezpříspěvkovým dárcům krve tato vyznamenání:

 • Krůpěj krve - odznak

uděluje se za první bezpříspěvkový odběr

 • Bronzová medaile prof. MUDr. Jana Janského

uděluje se za 10 bezpříspěvkových odběrů
předává se zpravidla přímo na transfuzním oddělení

 • Stříbrná medaile prof. MUDr. Jana Janského

uděluje se za 20 bezpříspěvkových odběrů
předává příslušný OS ČČK na slavnostním shromáždění 1 x ročně

 • Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského

uděluje se za 40 bezpříspěvkových odběrů
předává slavnostně OS ČČK na slavnostním shromáždění 2 x ročně

 • Zlatý kříž ČČK 3. třídy

uděluje se za 80 bezpříspěvkových odběrů
předává slavnostně OS ČČK na slavnostním shromáždění 1 x ročně

 • Zlatý kříž ČČK 2. třídy

uděluje se za 120 bezpříspěvkových odběrů
předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění 1 x ročně

 • Zlatý kříž ČČK 1. třídy

uděluje se za 160 bezpříspěvkových odběrů

 • předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění 1 x ročně

FOTKY ZE SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁVÁNÍ ZLATÝCH KŘÍŽŮ
Fotky ke shlédnutí jsou na tomto odkazu:  https://www.flickr.com/photos/transfuzka/albums

Český červený kříž zajišťuje propagaci, nábor a oceňování dárců krve. V roce 1949 stál u zrodu Národní transfuzní služby v tehdejší Československé republice. Od roku 1960 usiluje o bezpříspěvkové dárcovství krve a jejích složek - např. v roce 2003 bylo v ČR provedeno 515,4 tis. odběrů krve, z toho bylo 98,7% bezpříspěvkových, odběrů krevní plazmy se uskutečnilo 65,7 tis., z čehož bylo bezpříspěvkových odběrů 82%.
V letech 2001 - 2004 bylo uděleno 1 780 bronzových, 1 148 stříbrných a 608 zlatých medailí prof. MUDr. Jana Janského a dále 82 Zlatých křížů ČČK III. tř., 13 Zlatých křížů II. tř. a tři Zlaté kříže ČČK I. tř. (bronzová medaile prof. J. Janského se předává na Transfuzním oddělení FNOL).

Milí dárci, 

vaše rozhodnutí pomáhat nemocným není vůbec tak samozřejmé, jak jej někteří mohou vnímat. I když nás zajímají důvody, proč jste se k dárcovství rozhodli, ve velkém procentu se je stejně nikdy nedozvíme, celá řada z vás ten primární motivační aspekt, který k dárcovství vede, nosíte tiše v sobě. 

Drobné či větší obavy, ať už ze zvládnutí odběru, nebo z očekávání uschopnění k odběru dokážete pokaždé překonat stejně jako si dokážete najít čas k návštěvě našeho oddělení, častokrát přijíždíte neprodleně po našem zavolání s prosbou o krev právě vaší skupiny a vítězí u vás vůle i snaha pomoci. Vám všem patří upřímné poděkování, neboť vstupujete do léčby nemocných a pomáháte nám v našem úsilí vrátit je zpět zdravé do života. 

Poděkování míří i od našich pacientů, část z nich patřila dříve i do řad našich dárců, případně naše řady dárců rozšířili po své životní zkušenosti.

Jirka Fojtík  Klárka  Martin Čech 

Děkujeme, s úctou kolektiv zaměstnanců Transfuzního oddělení Olomouc.

Vážené dárkyně a vážení dárci,

odběry plné krve, plazmy i krevních částic jsou vázané velmi přísnými zákonnými ustanoveními, jejichž cílem je zajištění bezpečnosti vlastního odběru pro dárce. Mezi tyto ustanovení patří i stanovení minimálních intervalů mezi jednotlivými typy odběrů. 

V následujících tabulkách jsme pro Vás přehledným způsobem připravili informace o minimálních intervalech mezi jednotlivými typy odběrů.

Výši příspěvku naleznete v tabulce ZDE

Nejbližší akce Transfuzního oddělení

Seznam akcí naleznete na facebookových stránkách https://www.facebook.com/darciolomouc/ . Momentálně připravujeme aktualizaci internetových stránek a o průběhu připravovaných akcí Vás budeme informovat následně i zde. Děkujeme za pochopení.


Sleduj nás na sociálních sítích!

    

Na našem Transfuzním oddělení se stále něco děje. Snažíme se všechno pro vás zachytit, ale není to jednoduché, pokud máte fotku, kterou chcete přidat na náš facebook  nebo na naše internetové stránky, tak nám ji pošlete a my ji rádi přidáme, ať ji vidí i ostatní dárci. Fotky z náborových akcí, hromadných odběrů, přednášek a další fotky najdete v galerii na Flickru

Kde nás najdete - Transfuzní oddělení