Transfuzní oddělení

Transfuzní oddělení

Úspěchy

Transfuzní oddělení FN Olomouc patří ke špičkovým zařízením transfuzní služby v ČR.

Je držitelem Rozhodnutí o povolení výroby léčiv Státního ústavu pro kontrolu léčiv s identifikačním označením pracoviště C2059. V srpnu 2008 úspěšně absolvovalo inspekční audit Státního ústavu pro kontrolu léčiv, při kterém vyhovělo všem podmínkám dodržování správné výrobní praxe v transfuzní službě podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a vyhlášky č. 411/2004 Sb., o výrobě a distribuci léčiv. Transfuzní oddělení je držitelem Certifikátu správné výrobní praxe uděleného Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Ve snaze dále zkvalitnit poskytované služby na Transfuzním oddělení bylo rozhodnuto o zavedení systému managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2000. Podle této normy se pracoviště certifikovalo v prosinci 2004 a je držitelem certifikátu systému řízení jakosti ISO 9001:2008 uděleného certifikačním orgánem DNV (Det Norske Veritas, Rotterdam, Holandsko).

Proces zvyšování kvality na Transfuzním oddělení je plně v souladu se strategií Fakultní nemocnice Olomouc zvyšovat kvalitu služeb. Výrazem této snahy je akreditace celé Fakultní nemocnice Olomouc podle Mezinárodních akreditačních standardů Spojené akreditační komise ČR v srpnu 2009.

V březnu 2015 Laboratoře Transfuzního oddělení potvrdily vysokou kvalitu nabízených služeb získáním Osvědčení o akreditaci (příloha Osvědčení o akreditaci) podle normy ČSN – EN ISO 15 189:2013. Jde o nejvyšší možnou známku kvality, kterou může laboratorní provoz v prostředí českého zdravotnictví obdržet.

Kde nás najdete - Transfuzní oddělení