Chystá se kurz Paliativní péče v pediatrii, pro absolventy Fakulty zdravotnických věd je zdarma

3. června 2022

Zdroj: Žurnál UP

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého (FZV UP) pořádá certifikovaný kurz Paliativní péče v pediatrii, který nabízí svým absolventům zdarma pro další podporu jejich kariérního růstu.

Smrt je nedílnou součástí života a pracovníci ve zdravotnictví jsou s ní každý den konfrontováni. Nevyhýbá se ani těm, kteří mají krásy života teprve poznávat a ochutnávat. Pomoci vážně nemocnému dětskému pacientovi vyrovnat se s vědomím blízké smrti a být ve fyzicky i psychicky těžkých chvílích oporou jemu i jeho blízkým je cílem ošetřovatelů v oblasti paliativní péče. Fakulta zdravotnických věd UP připravila pro dětské a všeobecné sestry celoroční certifikovaný kurz Paliativní péče v pediatrii. Kapacita je omezena na pětadvacet účastníků, zájemci se mohou hlásit do konce června.

  • Lektory certifikovaného kurzu budou Jana Rellová, DiS. a MUDr. Jan Hálek, Ph.D.  

 

Kurz je rozdělený na teoretickou a praktickou část. Mezi přednášejícími budou specialisté v oblasti dětské paliativní péče v čele se zástupci Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Janem Hálkem, Ph.D., dětským lékařem se zaměřením na neonatologii, dětskou neurologii a paliativní medicínu, a Janou Rellovou, sestrou na Novorozeneckém oddělení FN Olomouc a v mobilním hospici Nejste sami Olomouc. Na výuce se budou podílet i akademici z FZV UP, Mgr. Šárka Šaňáková, Ph.D., Mgr. Lenka Štureková, Ph.D., Mgr. Ilona Antoníčková a PhDr. Lenka Machálková, Ph.D. „Během praxe pak budou účastníci kurzu součástí týmu paliativní péče, který vytváří plány a radí se o dalším postupu péče. Na praxi v hospicích získají důležitý kontakt s pacientem,“ přiblížila iniciátorka projektu Ilona Antoníčková z Ústavu ošetřovatelství FZV UP.

„Kurz respektuje holistický přístup, zaměřený na komfort dítěte a jeho rodiny, který je v paliativní péči zásadní. Důraz je kladen na komunikaci. Ošetřovatelskou péči zvládáme dobře, ale důležitá je komunikace s dítětem a jeho nejbližšími. Je třeba dbát na individuální péči, protože každý pacient a každá rodina jsou jiní a vyžadují jiné potřeby a přístup,“ upozornila Ilona Antoníčková.

Vzdělávací kurz je zakončený ústním pohovorem k vybranému tematickému okruhu a obhajobou individuálního paliativního plánu.

Cena kurzu činí 6990 korun, pro absolventy FZV UP je zdarma. Zájemci se mohou do 30. června registrovat ZDE