Čtvrtstoletí transplantačního programu. Hematologové z fakultní nemocnice olomouc slaví jubileum

29. dubna 2022

Dne 6. března 1997 se na Hemato-onkologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc uskutečnila první transplantace krvetvorných buněk provedená na tomto pracovišti. Letos na jaře tak uplynulo plných 25 let od zahájení regulérního transplantačního programu v Olomouci. O tom, že se jednalo o přelomový moment, svědčí i fakt, že loni v květnu se odborníci z olomoucké Hemato-onkologické kliniky dostali už ke kulatému číslu 1500 provedených transplantací.

  • Lůžkové oddělení Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc.

 

I přes nástup řady nových léčebných metod zůstává transplantace kostní dřeně stěžejní a neodmyslitelnou formou terapie u řady závažných hematologických chorob. „Naše pracoviště vzniklo v roce 1992 pod názvem Hematologická klinika. Už od počátku zde byla snaha o založení transplantačního centra, což se podařilo v roce 1997. Tedy rok poté, co došlo ke změně názvu na současnou Hemato-onkologickou kliniku. V témže roce jsme byli přijati do evropské rodiny transplantačních center EBMT. Byl to velký milník v historii olomoucké hematologie, do té doby se pacienti od nás vozili na transplantace do Prahy, Brna či Plzně,“ vzpomíná přednosta Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Po první autologní transplantaci krvetvorných buněk (převod vlastní tkáně nemocného) v březnu 1997 následovala na klinice první alogenní příbuzenská (11. ledna 2000) a alogenní nepříbuzenská (27. října 2004) transplantace. K jubilejnímu číslu 1500 se lékaři z Hemato-onkologické kliniky propracovali v pátek 28. května 2021. „Transplantační program se samozřejmě nadále vyvíjí s tím, jak postupují moderní způsoby léčby nádorů. Stále však platí, že transplantace je stěžejním a nenahraditelným medicínským postupem u řady diagnóz, jako jsou například akutní leukémie nebo těžké útlumy kostní dřeně,“ zdůrazňuje vedoucí transplantační jednotky kliniky doc. MUDr. Luděk Raida, Ph.D.  „Skutečnost, že se náš obor stále dynamicky vyvíjí například v oblasti cílených, genových a buněčných terapií, samozřejmě vnímáme, tento vývoj reflektujeme a nové metody léčby průběžně zavádíme,“ doplňuje prof. Tomáš Papajík.

Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc je komplexním pracovištěm, které poskytuje standardní, specializovanou a superspecializovanou diagnostickou a léčebnou péči nemocným s chorobami krvetvorby a poruchami krevního srážení. Má statut Centra vysoce specializované hematoonkologické péče o dospělé, Centra vysoce specializované péče pro nemocné se vzácnými vrozenými a získanými poruchami krvetvorby, Hemofilického centra a Trombotického centra. Klinika nabízí služby pacientům nejen z Olomouckého, ale také Moravskoslezského a Zlínského kraje, u některých jedinečných diagnostických metod i pacientům z celé České republiky. V ambulanci olomoucké Hemato-onkologické kliniky bylo v loňském roce provedeno 25 182 vyšetření, na lůžkových odděleních bylo hospitalizováno 832 nemocných a provedeno celkem 53 transplantací krvetvorných buněk (25 alogenních, 28 autologních). V rámci této léčebné činnosti bylo podáno 8575 infuzí s protinádorovými látkami a 5580 krevních transfuzí. Zavedeno bylo 129 venózních portů, 81 PiCC / PiCC portů a 27 MIDLINE katetrů. To vše i přes ztížené podmínky stále probíhající koronavirové pandemie.

  • Přednosta Hemato-onkologické kliniky prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. s vrchní sestrou Mgr. Monikou Labudíkovou (vpravo) a Bc. Veronikou Hájkovou při slavnostním otevření nového ambulantního pavilonu HOK.