Dětská ORL ambulance se ve Fakultní nemocnici Olomouc přesune do nových prostor. Neodkládejte řešení potíží u dětí, radí odborníci

12. srpna 2021

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Olomouc sice musela v důsledku pandemie COVID-19 dočasně přemístit svou dětskou poradnu z ambulantního traktu Dětské kliniky, její odborníci však upozorňují, že ambulance nadále funguje, a důrazně doporučují rodičům: nezanedbávejte zdravotní potíže svých dětí. Vždy je lepší přijít včas a předejít tak pozdějším komplikacím. Olomoucká klinika ORL patří k nejlepším svého druhu u nás. Vyhledávají ji nemocní ze všech koutů Česka nejen pro kvalitní a moderní zdravotní péči, ale vyzdvihují zejména lidský a citlivý přístup jejího personálu.

V průběhu loňského roku byla dětská poradna ORL dočasně přemístěna z Dětské kliniky, kde musela uvolnit místo covidové ambulanci, do prostor všeobecné ambulance Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. „Přestože zde tato poradna nadále funguje, zaznamenali jsme v posledním roce výrazný pokles počtu vyšetřených dětí. Naopak přitom pozorujeme neúměrný nárůst infekčních komplikací,“ říká přednosta kliniky doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D. „Rozhodně není vhodné zanedbávat zdravotní potíže nejen u dětí, ale i u dospělých. Odkládání návštěvy lékaře, je-li jí třeba, může vést k rozvoji závažné komplikace, která je často zjištěna až na noční pohotovosti a vyžaduje léčbu antibiotiky za hospitalizace nebo operaci,“ zdůrazňuje docent Salzman.

Od září bude v prostorách ORL kliniky spuštěna dětská poradna ve k tomu zvlášť vyhrazených prostorách. „Přesun dětské poradny do prostor ORL kliniky jsme z počátku brali jako provizorium, ale trvání tohoto stavu, kdy nám dětští pacienti čekají spolu s ostatními dospělými pacienty ve všeobecné ambulanci, není pro děti dlouhodobě vhodný,“ konstatuje přednosta kliniky. Přesunutí dětské poradny by podle jeho slov mělo vést ke zkrácení čekací doby a snížení stresu dětí a jejich rodičů během čekání.

Pracoviště dlouhodobě také podniká kroky ke zkrácení pobytu v čekárně. „Před třemi měsíci jsme nabídli všem našim pacientům objednávání k ambulantnímu vyšetření na přesný čas. Pacienti toho rádi a hojně využívají, protože se mohou dostavit v čase, který jim nejvíce vyhovuje, a pochopitelně se tím zkrátil čas strávený v čekárně,“ doplňuje zefektivňování provozu úseková sestra ambulance Dagmar Koplíková, DiS.