Dnes - 27. října - si připomínáme Světový den ergoterapie

27. října 2021

Ergoterapie je léčebná metoda, jejíž název pochází z řeckého ergon („práce“) a therapia („léčení“). Ergoterapeuti pomáhají pacientům řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro člověka nepostradatelné. Jejich cílem je co nejdříve navrátit pacienta do aktivního života, v co nejvyšší možné míře a stavu, podobnému před onemocněním nebo úrazem nebo v rámci aktuálních možností.

Při příležitosti Světového dne ergoterapie, který připadá na 27. října, si připomínáme, že Oddělení rehabilitace FN Olomouc ergoterapii dlouhodobě a úspěšně praktikuje. A že se našim ergoterapeutkám daří cíle tohoto oboru až zázračně plnit, dokládá poděkování pacientky Jany Králové.