Fakultní nemocnice Olomouc otestovala traumatologický plán díky cvičení Amok 2019

30. října 2019

Dvoudenní cvičení složek Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje nazvané Amok 2019 bylo dnes zahájeno v Olomouci. Do jednoho z největších testů připravenosti záchranářů v letošním roce se vedle Policie ČR, HZS Olomouckého kraje a zdravotnické záchranné služby zapojila také Fakultní nemocnice Olomouc. Cílem cvičení bylo prohloubení spolupráce mezi všemi složkami IZS a krizového řízení, jejich koordinace a efektivní řízení.

Dnešní část cvičení sestávala z taktické a praktické části. V taktické části byla rozehrána situace při železniční nehodě s velkým počtem zraněných a cizinců. Při nehodě zemřelo 10 osob a dalších 200 bylo zraněno. Olomoučtí hasiči ve spolupráci s magistrátem města zřídili Asistenční centrum pomoci, kde rodiny účastníků nehody zjistí, v jakém stavu jsou jejich příbuzní po nehodě. „Naším cílem bylo nastavit metodiku pro zřizování podobných center a využít při tom zkušeností ze zahraničí. Na fungování se podíleli pracovnicí magistrátu i HZS Olomouckého kraje. K nácviku jsme využili fiktivních profilů zasažených osob a figurantů, kteří hráli rodinné příslušníky hledající své blízké,“ uvedla mluvčí HZS Olomouckého kraje por. Mgr. Lucie Balážová.

Při praktické části cvičení řešili záchranáři útok aktivního střelce v objektu v Tomkově ulici v Olomouci, kde se konal seminář pro 60 studentů vysoké školy. Zranění byli transportováni do Fakultní nemocnice v Olomouci, která poskytovala na základě svého traumatologického plánu zdravotní péči dle závažnosti zdravotního stavu zraněných. „Chci poděkovat všem zaměstnancům nemocnice, kteří se cvičení zúčastnili, za profesionální přístup a vstřícnost v průběhu cvičení. Poznatky budou podkladem pro úpravu traumatologického plánu nemocnice a připravenost na řešení mimořádných událostí,“ uvedla garantka krizového řízení FN Olomouc MUDr. Jarmila Kohoutová.

Do prověrky připravenosti IZS, které zítra pokračuje štábním cvičení Síť, jež bude simulovat rozsáhlý výpadek elektrické energie, se zapojuje 40 subjektů, 200 záchranářů, zdravotníků a členů krizového štábu, 120 figurantů 40 kusů techniky.

Kompletní fotogalerii si můžete prohlédnout na Flickru.