Fakultní nemocnice Olomouc otevře některá pracoviště v rámci Noci vědců

3. září 2021

Jako v předchozích letech i letos se Fakultní nemocnice Olomouc připojí k vědecko-popularizační akci Noc vědců, která se uskuteční v pátek 24. září. K vědě má FN Olomouc velmi blízko. Už proto, že naše nemocnice je „fakultní“ a staráme se o výchovu nových generací lékařů a dalších zdravotnických pracovníků, musíme vnímat a do praxe zavádět nejnovější vědecké poznatky v oboru. Mottem letošní Noci vědců je ČAS, tedy veličina, která pro práci zdravotníků a především pro osud jejich pacientů hraje klíčovou roli. Chceme vám ukázat několik odstínů významu času v každodenní praxi fakultní nemocnice.

Potrubní pošta

Chcete vědět, kolik kilometrů měří potrubí, kterým létají krevní vzorky z klinik a oddělení do nemocničních laboratoří? Dokážete odhadnout, za jak dlouho urazí přepravní pouzdro cestu mezi nejvzdálenějšími stanicemi? Zajímá vás, kolik zásilek přepraví systém za jediný den? Přijďte na prohlídku centrály potrubní pošty, která patří mezi největší a nejrozsáhlejší přepravní systémy tohoto typu v České republice.

 • Čas: 18.00 – 22.00
 • Místo: Potrubní pošta FN Olomouc (budova Xr)
 • Začátek prohlídek: 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
 • Kapacita skupiny: 15 osob
 • Přihlašování: Rezervační formulář ZDE 
 • Upozornění: Rezervace na komentovanou prohlídku je nutná, stejně tak dodržení rezervovaného termínu.

 

Transfuzní oddělení

Co to je krevní řečiště? Jakou rychlostí se pohybuje krev? Jak se skladuje darovaná krev nebo plazma? Jak se dostává transfuze k pacientovi? Na tyto a další otázky Vám odpovíme během prohlídek Transfuzního oddělení FN Olomouc.

 • Čas: 17.00 – 21.00 (poslední prohlídka)
 • Místo: Transfuzní oddělení FN Olomouc, laboratoře (Budova L2 – vchod pro dárce krve)
 • Začátek prohlídek: 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
 • Kapacita skupiny: 10 osob
 • Přihlašování: Rezervační formulář ZDE
 • Upozornění: Rezervace na komentovanou prohlídku je nutná, stejně tak dodržení rezervovaného termínu.

 

Okolí reduitu fortu Tafelberg

Fort Tafelberg byl vybudován na Tabulovém vrchu v letech 1839 – 1846. Je unikátní technickou a vojenskou památkou evropského významu, která nemá v rámci celého habsburského soustátí obdobu. Po zrušení pevnostního statutu Olomouce (1886) byly prostory fortu využívány armádou jako ubikace důstojníků, kreslírny a v neposlední řadě jako sklady. Ve správě Ministerstva obrany ČR zůstala tato nemovitá kulturní památka do roku 2009. Její reduit, tedy vnitřní pevnostní objekt, nyní slouží FN Olomouc jako Oddělení centrální spisovny, tedy archiv dokumentů - od chorobopisů a technické dokumentace přes korespondenci, směrnice, ambulantní karty, osobní spisy až po porodní a pitevní knihy. V rámci Noci vědců sice nebudeme pořádat komentované prohlídky, ale můžete si prohlédnout bezprostřední okolí reduitu a výstavy v rekonstruovaných prostorách jednoho z křídel.

 • Čas: 14.00 – 22.00
 • Místo: Bezprostřední okolí reduitu fortu Tafelberg (budova Xq)
 • Volně přístupné

 

Na URGENT! | Výstava fotografií Jindřicha Štreita

Dvěma stům pacientů denně se věnuje tým Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc. Škála poskytované péče zahrnuje od neakutních onemocnění a zranění až po primární ošetření a zajištění životních funkcí u bezprostředního ohrožení života nebo vedení záchranných akcí při hromadných katastrofách a neštěstích. Čas je v takových chvílích životně důležitou veličinou. Rychlost ošetření je pro další osud pacientů rozhodující. Fakultní nemocnice Olomouc oslovila renomovaného fotografa Jindřicha Štreita, aby při běžném provozu zdokumentoval, co všechno urgentní medicína obnáší. Jeho fotografický cyklus Na URGENT! si můžete prohlédnout v rekonstruovaných prostorách fortu Tafelberg.

 • Čas: 14.00 – 22.00
 • Místo: Centrální spisovna FN Olomouc (budova Xq)
 • Volně přístupné

 

Od stetoskopu k robotovi | Výstava historické zdravotnické techniky

Transplantace, umělé náhrady, robotická chirurgie, 3D operační mikroskopy, telemedicína, biomedicína, využití umělé inteligence – pokrok v medicíně nabral v posledních desetiletích s raketovým rozvojem moderních technologií neuvěřitelný spád. Co bylo ještě před pár lety spojeno spíše s vědecko-fantastickou literaturou a filmy, se stává realitou. O to zajímavější může být prezentace zdravotnické techniky, která ještě nedávno sloužila v každodenní praxi. Při příležitosti Noci vědců jsme připravili v rekonstruovaných prostorách fortu Tafelberg výstavu nástrojů a přístrojů z archivu různých pracovišť fakultní nemocnice.

 • Čas: 14.00 – 22.00
 • Místo: Centrální spisovna FN Olomouc (budova Xq)
 • Volně přístupné

 

PředČASně narození v ČASe | Prezentace Novorozeneckého oddělení FN Olomouc

Bezmála 15 milionů dětí na celém světě se každý rok narodí předčasně. Jen v České republice je takových „předčasňátek“ až devět tisíc ročně. Připomenout tento civilizační trend, předvést možnosti moderní medicíny a porovnat, jak péče o novorozence vypadala před několika desítkami let a nyní, je cílem prezentace, kterou připravilo Novorozenecké oddělení FN Olomouc. Její součástí bude interaktivní část, ve které si budou moc lidé vyzkoušet resuscitaci novorozence, včetně prodýchávání pomocí ambuvaku nebo přebalování předčasně narozených dětí v inkubátoru.

Připomínka historie péče o „miminka do dlaně“ se ponese v „retro“ stylu. Uvidíte starší typ inkubátoru s obyčejným vybavením, panenku „Boženku“ v látkových plenkách připojenou na starý typ lineárního dávkovače, historický kočárek s panenkou v retro kojeneckém oblečení a retro zavinovačce. Aby byl návrat starých časů co nejvěrnější, ošetřující sestřičky budou oděné do původní sesterské uniformy s čepcem.

Současné možnosti medicíny bude reprezentovat nejnovější hybridní inkubátor Giraffe s moderními polohovacími pelíšky, panenka „Stellinka“ v jednorázových plenkách připojená na moderní lineární dávkovač a pro porovnání moderní kočárek s panenkou v soudobém kojeneckém oblečení a samozřejmě ošetřující sestřičky v dnešní uniformě.

Chybět nebudou modely panenek, které budou demonstrovat rozdíl mezi donošeným a předčasně narozeným dítětem. Rozdíly v péči o předčasně narozené novorozence a novorozence donošené mohou zájemci porovnat také díky vystaveným pomůckám. Součástí prezentace bude i tabule s fotografiemi z historie a současnosti Novorozeneckého oddělení.

 • Čas: 14.00 – 22.00
 • Místo: Centrální spisovna FN Olomouc (budova Xq)
 • Volně přístupné

 

Mapku zvětšíte poklikem