Fakultní nemocnice Olomouc rozšiřuje svá parkoviště, motoristé budou mít k dispozici 87 nových míst k stání

29. června 2021

Fakultní nemocnice Olomouc se v červnu pustila do dalšího rozšiřování dlouhodobě chybějících parkovacích míst ve svém areálu. Během podzimu letošního roku by tak motorizovaní návštěvníci největšího zdravotnického zařízení na střední Moravě měli mít k dispozici dalších 87 míst k stání, z toho 63 díky rozšíření stávajícího parkoviště P2 pod Dětskou klinikou a 24 míst u ubytoven pro zaměstnance (před budovou YE).

  • Parkoviště pod Dětskou klinikou FN Olomouc.

Součástí úprav obou parkovišť je také vybudování nových chodníků, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a slaboproudých rozvodů s kamerovým dohledem. V rámci dostavby parkovací plochy pod Dětskou klinikou, kde budou z 63 nových míst čtyři vyhrazena pro ZTP/P, dojde rovněž k úpravě frekventovaného chodníku od tramvajové zastávky od Brněnské ulice a vytvoření odpočinkové zóny v místě bývalého jezírka. Vítaným bonusem navíc je rovněž renovace a zprovoznění nedalekého zchátralého „společenského“ pramene, včetně jeho napojení na pitnou vodu.

Vznikající parkoviště před ubytovnou v panelové budově YE pod hlavní lékárnou FN Olomouc má uspokojit především uživatele ubytoven, pro něž bude vyhrazeno 15 z celkových 24 nových stání.

Náklady na tyto dvě akce činí téměř 12,9 milionu korun bez DPH. Stavbu, která by měla být hotová letos v říjnu, realizuje společnost Hroší stavby Morava. V areálu FN Olomouc je aktuálně k dispozici 1142 parkovacích míst. Po dokončení dvou nově budovaných parkovišť se jejich počet zvýší na 1229. O prázdninách dojde k dlouhodobě plánovaným opravám ploch parkovišť P1 (centrální), P3 a P4 (u nového vjezdu z Hněvotínské ulice). Snahou nemocnice je umožnit v maximální možné míře parkování pacientů v bezprostřední blízkosti zdravotnických pracovišť, pro zaměstnance jsou proto vyhrazena zónová parkování na k tomu určených plochách.

Olomoucká fakultní nemocnice v současné době realizuje či připravuje hned několik stavebních projektů. Již probíhá například modernizace prostor a přístrojového vybavení Radiologické kliniky, budování nástavby modrého monobloku A, v němž vznikne zázemí pro zdravotníky z několika přilehlých klinik, či stavební úpravy Dětské kliniky včetně vybudování nového oddělení JIP. V květnu letošního roku byla v režii FN Olomouc dokončena další velká stavební akce, zajištění opěrné stěny v Albertově ulici. Práce za bezmála 3 miliony korun bez DPH probíhaly dva měsíce a jejich výsledkem je statické zajištění železobetonové stěny, která vyrovnává změnu výškové úrovně mezi Albertovou ulicí a přilehlou komunikací v areálu nemocnice. Stáří této stěny, nad níž se nachází autobusová zastávka MHD, je přibližně čtyřicet let.

  • Zajištění opěrné stěny v Albertově ulici si vyžádalo bezmála tři miliony korun.