Fakultní nemocnice Olomouc se zapojí do Evropského týdne mobility

3. září 2019

Na problematiku automobilové dopravy ve městech upozorní a alternativní způsoby dopravy bude propagovat již sedmnáctý ročník Evropského týdne mobility, který se uskuteční v týdnu od 16. do 20. září. Hlavním dějištěm v Olomouci bude náměstí Republiky. Program letos připraví také Fakultní nemocnice Olomouc.

Pořadatelé z olomouckého magistrátu a projektu Spokojená Olomouc nachystali pro Evropský týden mobility řadu akcí a prezentací, které propagují udržitelnou městskou mobilitu a zdravý životní styl. Zájemci tak na náměstí Republiky získají informace o udržitelnosti dopravy v Olomouci, cyklostezkách nebo preventivních programech zdravotních pojišťoven, mohou zažít veřejné prostranství jinak, diskutovat o dopravě se zástupci různých fakult Univerzity Palackého, podívat se na výuku dopravního chování nejen pro děti, ale také si vyzkoušet různá kola, elektrokola či koloběžky. Na odpoledne je vždy připraven i hudební program.

Evropského týdne mobility se letos zúčastní také FN Olomouc. V prezentačním stanu bude tým odborníků poskytovat zájemcům informace o prevenci kouření, první pomoci pro děti, zdravém a chutném stravování, správných pohybových stereotypech a rehabilitaci, redukčních programech a také propagovat dárcovství krve.

Detailní program naleznete na webových stránkách www.spokojena.olomouc.eu, www.olomouc.eu a facebooku Spokojená Olomouc. Občerstvení bude zajištěno. Změna programu vyhrazena.