Fakultní nemocnice Olomouc se zapojila do projektu Národní hodnocení spokojenosti pacientů

18. října 2021

Nastavení jednotného systému sledování a vyhodnocování spokojenosti pacientů v ČR a posílení hlasu pacienta v systému poskytování lůžkové zdravotní péče. To je hlavním cílem projektu Národní hodnocení spokojenosti pacientů (NHSP), který probíhá od začátku do konce října mezi pacienty hospitalizovanými ve vybraných tuzemských nemocnicích. Fakultní nemocnice Olomouc patří mezi ně.

Pacienti budou před propuštěním z nemocnice požádáni o vyplnění dotazníků, které jsou zaměřeny například na hodnocení komunikace s personálem a další informace. „Budeme velmi vděční všem našim hospitalizovaným pacientům za vstřícnost při vyplňování dotazníků. Jsou totiž pro nás důležitou zpětnou vazbou a slouží ke zlepšování podmínek pro pacienty,“ uvedla vedoucí Odboru kvality FN Olomouc Mgr. Jiřina Cahlíková, MBA.

Více informací o projektu se dozvíte na webu spokojenost.mzcr.cz.