Fakultní nemocnice Olomouc: Úpravy vstupu do budovy D jsou v polovině, vchod D2 bude v pondělí hotový, D1 se naopak uzavře

1. února 2019

Do druhé fáze vstupují úpravy vstupních prostor budovy D ve Fakultní nemocnici Olomouc. Již do neděle 3. února stavební firma z podstatné části dokončí práce na vchodu označeném D2. Rekonstrukce vchodu D1 pak bude zahájena v pondělí 11. února.

Upravený vstup D2 mohou od pondělí 4. února mohou využívat jak návštěvníci, tak zásobovací či sanitní vozy. Funkční bude schodiště vedoucí ke vstupu a jedna z ramp. „Některé detaily, například fasádní nátěr, asfaltové povrchy nebo definitivní označení vstupu stavební firma dokončí, až to dovolí klimatické podmínky. Prosíme přitom všechny příchozí, aby dbali zvýšené opatrnosti, protože prostor v okolí vchodu ještě stále není po stavební stránce definitivní,“ upozornil Ing. Otakar Spáčil z Odboru investic FN Olomouc.

V následujícím týdnu od 4. do 10. února bude možné do budovy D vstoupit oběma vchody, ovšem v pondělí 11. dubna stavebníci zahradí vstup D1 a veškerý pohyb ať již návštěvníků nebo provozního personálu pojme již zrekonstruovaný vstup D2. „Prosíme tedy návštěvníky směřující k oddělením přístupným ze vchodu D1, aby ke vstupu do budovy využívali vchod D2 nebo služební vchod od budovy Y. Trasu opět vyznačíme orientačními cedulkami,“ ubezpečil Ing. Spáčil.

Úpravy vstupních prostor budovy D Fakultní nemocnice Olomouc zahájila na konci loňského listopadu. „Navazujeme na nedávno dokončenou stavbu budovy Y, tedy II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické. Novostavbu s budovou D nyní spojuje nový prosklený koridor a je proto nutné upravit také vchody,“ vysvětlil Ing. Spáčil. Vchody do objektu, v němž sídlí například lůžková oddělení I. chirurgie, I. interny, kardiochirurgie, traumatologie, plastické chirurgie a rehabilitace nebo kardiologická a kardiochirurgická ambulance, budou díky rekonstrukci prostornější a pohodlnější pro pacienty a současně budou odpovídat zvýšeným nárokům pro dopravu zdravotnického materiálu.

Vizualizace upravených vchodů do budovy D