Fakultní nemocnice Olomouc vyplatila zdravotníkům na odměnách v souvislosti s epidemií COVID-19 pět milionů korun

4. června 2020

V souladu s nařízeními a doporučeními Ministerstva zdravotnictví ČR Fakultní nemocnice Olomouc vyplácela a stále vyplácí mimořádné odměny těm svým zaměstnancům, kteří se podíleli na testování, vyšetřování a péči o pacienty s podezřením či prokázaným onemocněním COVID-19. Celkově zatím největší zdravotnické zařízení na střední Moravě vyplatilo touto cestou zhruba 5 milionů korun, které si rozdělilo přibližně 350 zaměstnanců.

„V zásadě jsme poskytovali nebo stále ještě poskytujeme odměny pracovníkům ve čtyřech kategoriích. Jedná se o zdravotníky pečující o pacienta s onemocněním koronavirem nebo podezřením na ně, dále o personál odběrového místa, kde se provádí odběr vzorků pro vyšetření přítomnosti koronavirové infekce, o dobrovolníky z řad studentů vysokých a středních škol se zdravotnickým zaměřením a mimořádnou kategorií byli zaměstnanci, kteří se podíleli na Studii kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval v měsících dubnu a květnu, kdy tato studie proběhla,“ vyjmenovává ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. „Tyto mimořádné odměny byly již vyplaceny za měsíc duben ve výplatním termínu, nyní jsou administrovány odměny za květen a připravujeme jejich vyplacení i za červen,“ dodává ředitel.

Odměna za péči o pacienta s podezřením na onemocnění COVID-19 či s jeho příznaky do vyhodnocení výsledku testu činí v olomoucké fakultní nemocnici 200 korun za hodinu takové péče a je určena všem zdravotnickým pracovníkům, kteří poskytují péči uvedené kategorii pacientů. „Celková výše mimořádné odměny se tedy u každého takového zaměstnance lišila podle počtu hodin, které věnoval právě těmto pacientům,“ upozorňuje profesor Havlík a doplňuje, že celkový objem těchto odměn činil do konce dubna 4,5 milionu korun a týkal se 310 zdravotníků.

Zaměstnancům odebírajícím stěry v odběrovém místě, byla za měsíc duben 2020 přiznána odměna ve výši 1250 korun za každou takto odpracovanou hodinu. Celkově bylo takto dosud vyplaceno 240 tisíc korun 15 zaměstnancům.

Studentští dobrovolníci pracovali ve FN Olomouc po dobu pandemie formou dohody o pracovní činnosti za hodinovou sazbu 100 korun za hodinu. „V případě, že se podíleli na práci v odběrovém místě, tedy prováděli stěry u pacientů, dostávali mimořádnou odměnu ve výši 400 korun za hodinu, čili jejich hodinová sazba byla 500 korun za hodinu. Celkem bylo takto vyplaceno 7 studentům 85 tisíc korun,“ konstatuje ředitel nemocnice.

Dále všichni zaměstnanci, kteří se podíleli na Studii kolektivní imunity, obdrží mimořádnou odměnu v průměrné výši 200 až 250 korun za hodinu. V tomto případě vyplatí nemocnice 298 tisíc korun 131 zdravotníkům.

Ve Fakultní nemocnici Olomouc se během akutní fáze pandemie nenakazil virem při výkonu práce žádný ze zdravotníků, což svědčí o profesionálním přístupu k dodržování přijatých režimových i epidemiologických opatření. „Za to bychom chtěli našim zaměstnancům veřejně poděkovat. Naše nemocnice se navíc široce zapojila do testování osob z uzavřených oblastí na Litovelsku a Uničovsku a později také vypomáhala svou kapacitou jiným nemocnicím. Proto právem patří část odměn rovněž pracovníkům z laboratoří,“ uzavírá Roman Havlík.

Foto: Zdeněk Hošák a Dalibor Janeček