Fakultní nemocnice Olomouc zahájila projekt rekonstrukce a dostavby Kliniky nukleární medicíny

15. března 2022

Přípravnými pracemi zahájila v úterý 15. března Fakultní nemocnice Olomouc rekonstrukci a dostavbu Kliniky nukleární medicíny. Na začátku investiční akce, která je částečně financovaná z programu IROP, je uzavření chodníku pod budovou E, na jejím konci pak nová dvoupodlažní budova vybavená dalším přístrojem PET/CT pro vyšetření pacientů s nádorovými i zánětlivými procesy. Stavba je naplánovaná na 16 měsíců.

  • Rekonstrukce a dostavba Kliniky nukleární medicíny byla zahájena výkopovými pracemi.

 

Rekonstrukce a dostavba Kliniky nukleární medicíny zvýší vybavenost nemocnice a zlepší podmínky pro zajištění adekvátní moderní zdravotní péče. „A to včetně navýšení kapacity, kterou bude možné využít jak trvale, tak i s nově získanou možností dalšího navýšení v případě krizové situace, například rozkolísání chodu zdravotnických zařízení v případě epidemií,“ vysvětluje přednosta Kliniky nukleární medicíny FN Olomouc doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.

V nové dvoupodlažní budova vznikne vyšetřovna PET/CT, která bude fungovat nezávisle na již fungující vyšetřovně PET/CT. Druhé podlaží objektu bude sloužit jednak laboratořím pro výrobu a distribuci radiofarmak, jednak jako zázemí pro personál. V rámci rekonstrukce kliniky vznikne také nová recepce a přímé propojení mezi stávající místností aplikace a nově navrženou laboratoří. „Vzhledem k tomu, že se přístavba nachází na trasách inženýrských sítí, je nutné vybudovat podzemní technický kanál. Nový objekt bude také vysoce náročný z hlediska chlazení. Proto vyroste také nový objekt zdroje chladu,“ popisuje vedoucí Odboru investic Fakultní nemocnice Olomouc, Ing. František Valíček s tím, že stavba byla zahájena v úterý 15. března a v následujícím týdnu bude pokračovat rozsáhlými výkopovými pracemi. „Proto byl již zahrazen průchod pod budovou E, tedy sídlem oční a ORL kliniky. Pěší přímo na místě informujeme o obchozích trasách. Za komplikace se omlouváme, ale věříme, že dočasné, několikaměsíční potíže vyváží modernizace naší nemocnice a možnost specializované zdravotní péče,“ dodává.

Klinika nukleární medicíny ve Fakultní nemocnici Olomouc se zaměřuje nejen na poskytování diagnostické zdravotní péče, ale i terapeutických úkonů na lůžkovém oddělení především u onkologických pacientů, a sice v rámci Komplexního onkologického centra (KOC), které se ve Fakultní nemocnici Olomouc nachází. Spolupracující vysoce specializovaná centra KOC působí nejen v Olomouckém kraji, ale v případě některých specifických diagnóz také v kraji Moravskoslezském, Zlínském a Jihomoravském.

  • Vizualizace dostavby Kliniky nukleární medicíny