Klinika psychiatrie pozvala bývalé zaměstnance na přátelské setkání

2. října 2023

Více než dvě desítky seniorů – někdejších zaměstnanců přijaly v neděli 29. září pozvání vedení Kliniky psychiatrie na přátelské setkání a prohlídku nových prostor svého bývalého pracoviště. Kromě posezení v prostorách kliniky a v přilehlé zahradě si mohli prohlédnout nejen hlavní sídlo kliniky v budovy U, ale především možnost prohlédnout si prostory budovy T, tedy bývalé budovy psychiatrie, kde všichni v minulosti pracovali.

  • Obrázek: Pozvání přijaly více než dvě desítky bývalých zaměstnanců Kliniky psychiatrie.

 

„Děkuji vedoucí radiologické asistentce Ladě Skácelové a vrchní sestře Ústavu lékařské genetiky Renatě Streitové za umožnění této prohlídky a dokumentační pracovnice Ústavu lékařské genetiky Haně Liberdové a radiologické asistentce Kamile Součkové za provedení budovou a zodpovězení četných dotazů. Setkání se seniorům líbilo a děkovali za ně,“ shrnula vrchní sestra Kliniky psychiatrie Hana Pizúrová. „Setkání jsem se zúčastnila, bylo velmi milé. Bývalé kolegyně neskrývaly dojetí. Všichni si pozvání velmi vážíme a jak předeslal pan primář Grambal, těšíme se zas někdy na další setkání,“ potvrdila její slova jedna z účastnic Dana Čechová.