Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie získala nové operační sály pro unikátní stomatochirurgické výkony

29. srpna 2022

O operační sály s jinými, poněkud odlišnými chirurgickými obory, už se nebudou muset dělit odborníci z Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie (KÚČOCH) Fakultní nemocnice Olomouc. Stomatochirurgičtí specialisté doposud museli své mnohdy unikátní výkony provádět na centrálních operačních sálech či na sousední Ortopedické klinice. Od srpna letošního roku však mají k dispozici svůj vlastní specializovaný sálový komplex vybavený tou nejmodernější technikou. Olomouckou fakultní nemocnici přišlo jeho vybudování na více než 47 milionů korun bez DPH.

  • Rekonstrukcí vznikly dva nové aseptické operační sály a jeden zákrokový sál s potřebným zázemím.

 

„Vysoce specializovaný obor stomatochirurgie je v očích veřejnosti mnohdy z nevědomosti degradován na pouhou zubní pohotovost sloužící k primárnímu ošetřování bolavých zubů a čelistí. Přitom naši kolegové z Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie dokáží díky svému umu a erudici navracet podobu a funkčnost obličejům pacientů i po devastujících zraněních nebo třeba závažných nádorových onemocněních,“ vzdává hold práci odborníků z KÚČOCH ředitel Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

 

  • Před zahájením rekonstrukce.

 

Díky půl roku trvajícím stavebním úpravám prostor ve druhém nadzemním podlaží budovy R, kde Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie sídlí, vznikly dva nové aseptické operační sály a jeden zákrokový sál s potřebným zázemím - dospávacím pokojem, umývárnou, skladem sterilního materiálu, dekontaminací, úklidovou místností, filtry pro personál a denní místností zaměstnanců. „Jsme vděční všem, kdo se podíleli na rekonstrukci operačních sálů naší kliniky. Jejich rozšíření a modernizace nám umožní zlepšit nejenom kvalitu a pracovní prostředí pro zaměstnance, ale zejména dostupnost operačních výkonů v oblasti rekonstrukcí defektů po operacích nádorových onemocnění, v oblasti chirurgické léčby čelistních anomálií a v neposlední řadě i dostupnost chirurgické péče o zdravotně a mentálně hendikepované nebo dětské pacienty,“ popisuje význam a budoucí využití sálového komplexu přednosta kliniky doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.

Zajímavostí stavebních prací bylo využití systémových kovových příček a obkladů ve stávajících stěnách budovy. „Jedná se o multifunkční stěnový systém, který je certifikován pro použití ve zdravotnictví. Konstrukce navrženého systému umožňuje začlenění všech instalačních prvků vnitřního vybavení operačních sálů, snadné umístění rozvodů elektroinstalace, vzduchotechniky a médií do jeho variabilního vnitřního prostoru a také rychlou a bezprašnou montáž. Tyto systémy se zpravidla skládají z nosné ocelové konstrukce, jejíž povrchová úprava se provádí žárovým zinkováním. Další částí systému jsou obkladové panely běžně vyráběné z pozinkovaného plechu. Povrch se upravuje práškovým polyuretanovým lakem,“ popisuje vedoucí Odboru investic FN Olomouc Ing. František Valíček.

Součástí rekonstrukce, která začala v únoru letošního roku a stavební firma PTÁČEK - pozemní stavby ji realizovala za 47,19 milionu korun bez DPH, jsou i nové instalace. „V prvním podzemním podlaží budovy byl nově umístěn zdroj chladu a vakua. Vně objektu je instalováno venkovní ocelové schodiště s přístupovým chodníkem, venkovní suchý chladič a podzemní přípojky optiky a silnoproudu. Úprava vzduchu se provádí v klimatizačních jednotkách, které jsou umístěny ve strojovně vzduchotechniky ve druhém nadzemním podlaží. Tyto jednotky zajišťují větrání a klimatizaci čistých prostor. Všechny koncové přívodní prvky jsou vybaveny HEPA filtry,“ doplňuje technické detaily Ing. Valíček.