Konference veřejné zakázky ve zdravotnictví zve do Olomouce na aktuální témata podaná špičkovými odborníky

6. října 2021

Už pošesté se letos v Olomouci sejdou účastníci odborné konference Veřejné zakázky ve zdravotnictví, jejímž ústředním tématem jsou praktické zkušenosti z oblasti zadávání veřejných zakázek v nemocnicích a obecně ve zdravotnickém prostředí. Letošní ročník akce, kterou pořádá Fakultní nemocnice Olomouc, se uskuteční 7. – 8. října a je primárně určena pro všechny ty, kdo si chtějí rozšířit znalosti v problematice zadávání veřejných zakázek ve zdravotnictví, pro zaměstnance zdravotnických zařízení, dodavatele účastnící se tendrů a zástupce veřejných institucí. Konference se koná pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky.

„Je dobrým zvykem, že témata našeho setkání vždy přizpůsobujeme aktuálnímu dění,“ říká za organizátory akce garant konference Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA, obchodní náměstek FN Olomouc. „Dá se tedy předpokládat, že jedním ze stěžejních témat aktuálního ročníku bude například tvorba zadávacích dokumentací u stavebních investic v souvislosti se současným mimořádným navyšováním cen stavebního materiálu a prací,“ zmiňuje Ing. Merta.

Dalšími tématy konference budou podle jeho slov mimo jiné oblast inovačního partnerství či diskuse o soutěžení nákupu léčiv v závislosti na obsažené účinné látce. „Zajímavou debatu očekávám také kolem možností hodnocení kvality zdravotnických prostředků či přípravy veřejných zakázek v oblasti IT, ať už se jedná o klinické informační systémy nebo ochranné systémy v sektoru kyberbezpečnosti. Na závěr dostane prostor i hodně diskutovaný dynamický systém nákupu potravin,“ doplňuje Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA.

Více informací o konferenci a jejím programu najdete na samostatném webu vz.fnol.cz.