Maličká miminka z novorozenecké JIP se v Pevnosti poznání setkala již počtvrté

24. září 2019

Rekordních 450 osob a z toho 250 dětí se v neděli 22. září zúčastnilo čtvrtého ročníku Setkání maličkých miminek, které v Pevnosti poznání uspořádalo Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Akce úspěšně rozvíjí myšlenku společného setkávání zdravotnického personálu Novorozenecké JIP s dětmi, které přišly na svět předčasně a strávily po porodu řadu týdnů i měsíců v inkubátoru, jejich rodiči a sourozenců. Věk dětí, které se v Pevnosti poznání potkávají, se pohyboval od několika měsíců až po náctileté.

„Rodiče se při těchto setkáních dělí o své zkušenosti, sestry a lékaři zase mají příležitost sledovat, jak se maličká miminka s těžkým startem do života vypořádala a dnes jsou z nich veselé a krásné děti, které se v mnohém neliší od svých vrstevníků. Jsou to setkání plná silných příběhů, ale příběhů se šťastným koncem,“ vysvětluje primář Novorozeneckého oddělení FN Olomouc Lumír Kantor motiv k uspořádání Setkání maličkých miminek.

V programu jeho čtvrtého ročníku, který moderoval Lukáš Kobza z rádia Haná, čekaly na děti, rodiče a sourozence dětí dětský koutek, prohlídka Pevnosti poznání, atrakce typu skákací hrad, malování na obličej nebo nafukování balónků a další.