Na konferenci PEG představila II. interní klinika moderní edukační simulátor

15. října 2021

Bezmála sto odborníků si ve čtvrtek 14. října na II. interní klinice – gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc osobně vyslechlo nejnovější poznatky v oblasti perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG). Dvanáct prezentací a přednášek navíc sledovalo dalších zhruba čtyřicet zájemců prostřednictvím on-line přenosu.

Konference pořádaná II. interní klinikou představila multioborová témata týkající se indikací k zavedení perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG) a jejunostomie (PEJ). Odborné setkání, jehož garantem byl přednosta II. interní kliniky doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., moderoval vedoucí lékař endoskopického pracoviště MUDr. Vincent Zoundjiekpon. Záznam přednášek bude v řádu dnů dostupný ke zhlédnutí na webových stránkách kliniky.

Při příležitosti konference představila edukační sestra II. interní kliniky Mgr. Lenka Neumannová čerstvou a velmi vítanou novinku - edukační simulátor, který prezentuje péči o pacienty s nazogastrickou sondou a proces perkutánní endoskopické gastrostomie. Simulátor japonské výroby v hodnotě převyšující 60 tisíc korun klinice darovala firma COOK MEDICAL ENDOSCOPY MEDIAL spol. s.r.o. „Jsme za tento dar velmi vděční. Díky tomu budeme moci mnohem názorněji předvést všechno potřebné laickým pečovatelům, ošetřovatelskému personálu, studentům, ale především samotným pacientům nebo rodinám, které o ně pečují. Veškeré procesy, k nimž při zavedení PEG dochází, jsou díky použitému transparentnímu materiálu dobře viditelné a pro diváky jednoduše pochopitelné,“ neskrývá nadšení Lenka Neumannová z nové pomůcky, kterou se podařilo získat díky aktivitě vrchní sestry Mgr. Lenky Šeflové. K edukačním účelům doposud na klinice využívali upravenou panenku. „Jenže náš Honzíček, jak jsem ho pojmenovala, rozhodně neskýtá tolik možností jako nový simulátor. Zbavovat se ho ale nebudeme, ještě nám i Honza s výukou rozhodně pomůže,“ směje se edukační sestra II. interní kliniky.

Co znamenají zkratky PEG a PEJ?

Perkutánní endoskopická gastrostomie neboli PEG je označení pro umístění setu pro výživu přes stěnu břišní do žaludku. K zavedení PEGu se přistupuje především v případech, kdy se předpokládá dlouhodobější podávání enterální výživy, jako je tomu například u neurologických onemocnění s poruchou polykání či nádorů horního gastrointestinálního traktu.

Perkutánní endoskopická jejunostomie (PEJ) je sonda zavedená do tenkého střeva (jejuna). Tyto sondy se používají k výživě nebo k podání léku u pacienta, který není schopen přijímat potravu ústy. PEJ se užívá v případech, kdy není možné podávat výživu do žaludku.